Εκφάνσεις του φανταστικού από τον Έντγκαρ Άλλαν Πόε στον Χένρυ Τζέημς

Manifestations/Examples of the Fantastic from Edgar Allan Poe to Henry James (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Νίκου, Χρήστος
 8. Σαμίου, Αντιγόνη | Καλογήρου, Γεωργία
 9. Φανταστικό | Τζβέταν Τοντόροφ | Έντγκαρ Άλλαν Πόε | Γκυ ντε Μωπασσάν | Νικολάι Γκόγκολ | Χένρυ Τζέημς | Παράλογο | Υπερφυσικός Τρόμος
 10. Δημιουργική Γραφή/ ΔΓΡ51
 11. 44
 12. 4
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι εκφάνσεις του φανταστικού στη λογοτεχνία, έχοντας ως σημείο αναφοράς το έργο του Έντγκαρ Άλαν Πόε και την επιρροή που άσκησε σε σύγχρονούς του και μετέπειτα συγγραφείς του 19ου αιώνα, μέχρι και τον Χένρυ Τζέημς. Ο εντοπισμός και διερεύνηση των φανταστικών στοιχείων ακολουθεί έναν θεωρητικό κύκλο, που ξεκινά από την Αμερική και επιστρέφει σε αυτή, με νέα δεδομένα στη φανταστική λογοτεχνία, έχοντας ενδιάμεσους σταθμούς σημαντικούς κριτικούς και συγγραφείς της Ευρώπης. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα έργα του Μωπασσάν στη γαλλική και του Γκόγκολ στη ρωσική λογοτεχνία, που άπτονται του φανταστικού. Άλλωστε θα μπορούσε να ειπωθεί ότι όλοι οι προαναφερόμενοι δημιουργοί υπήρξαν εραστές του είδους, στο μεταίχμιο μεταξύ Ρομαντισμού και Ρεαλισμού, και υποστήριξαν με θέρμη το φανταστικό ως εκείνο το στοιχείο που ήταν απαραίτητο συστατικό στο ρόλο που διαδραμάτισε η λογοτεχνία τον αιώνα των κοινωνικοπολιτικών αλλαγών και επιστημονικών ανακαλύψεων.

   Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, είναι χρήσιμο να δοθούν στον αναγνώστη οι πληροφορίες που ορίζουν και οριοθετούν το φανταστικό ως είδος από την πληθώρα φαντασιακών αφηγήσεων από την αρχαιότητα ακόμα, αλλά και μέχρι τις μέρες μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η φαντασία είναι κατεξοχήν χαρακτηριστικό της μυθοπλασίας κάθε μορφής. Ο διαχωρισμός και η ένταξη έργων στο φανταστικό απασχόλησε τους θεωρητικούς της λογοτεχνίας, με σημαντικότερη τη σπουδή του Τοντόροφ Εισαγωγή στη φανταστική λογοτεχνία. Με γνώμονα αυτή επιχειρείται στην παρούσα εργασία και η κριτική προσέγγιση κειμένων των μεγάλων συγγραφέων Πόε, Μωπασσάν, Γκόγκολ και Τζέημς ως χαρακτηριστικών εκπροσώπων της λογοτεχνίας του φανταστικού.

   Όπως ορίζει ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή», μέρος του οποίου είναι αυτή η εργασία, στο τέλος της μελέτης επιχειρείται η συγγραφή διηγημάτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία, τις αφηγηματικές τεχνικές, τη θεματική της λογοτεχνίας του φανταστικού, όπως αυτά διερευνήθηκαν από τη γράφουσα και με έμπνευση τα έργα των σπουδαίων συγγραφέων που αναφέρθηκαν.

  • The subject of this diploma thesis is the manifestations of fantasy in literature, having as a point of reference the work of Edgar Allan Poe and the influence he exerted on his contemporaries and later writers of the 19th century, up to Henry James. The identification and investigation of imaginary elements follows a theoretical cycle, which starts from America and returns to it, with new data in fantastic literature, having important critics and writers of Europe as intermediate stops. Within this route, special mention is made on the works of Maupassant in French and Gogol in Russian literature accordingly, which both touch on the fantastic element. Besides, it could be said that all the aforementioned authors were lovers of the genre, being on the verge between Romanticism and Realism, and fervently supported the fantastic as the feature that was an indispensable ingredient of the role played by literature during the century of socio-political changes and scientific discoveries.

   Through the framework of this study, it is useful to provide the reader with the information that defines and delimits the fantastic as a genre from the plethora of imaginary narratives since antiquity and even to the present day. Let us not forget that fantasy is par excellence the main characteristic of fiction in any form. The separation and inclusion of works in the imaginary preoccupied literary theorists and the most important example of which was Todorov's study called “The Fantastic: A structural approach to a literary genre”. With this in mind, this paper attempts to critically approach texts by the great writers Poe, Maupassan, Gogol and James as characteristic representatives of fantasy literature.

   According to the title of the Postgraduate Program "Creative Writing", of which this thesis is part, at the end of the study the writing of short stories is attempted, utilizing the elements, the narrative techniques and the theme of fantasy literature, as explored by the author and being at the same time inspired by the works of the great writers mentioned above.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές