Νεοελληνική Γλώσσα και ψηφιακή αφήγηση στη Γ' Γυμνασίου: Σχεδιάζοντας ένα διδακτικό πλάνο ευαισθητοποίησης & ενσυναίσθησης των μαθητών

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΙΣΤΕΑ ΖΩΤΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Σωτηρία Καλασαρίδου
 8. Καλασαρίδου Σωτηρία + Μουλά Ευαγγελία + Καπλάνης Αναστάσιος
 9. Ψηφιακή Αφήγηση | Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | Κοινωνικά Φαινόμενα | Ευαισθητοποίηση | Ρατσισμός
 10. Δημιουργική Γραφή, ΔΓΡΔΕ
 11. 1
 12. 12
 13. 32
 14. Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης κατά την εκπαιδευτική προσέγγιση φαινομένων κοινωνικού χαρακτήρα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση των διαφόρων κοινωνικών φαινομένων δε γίνεται μόνον με γνωστικούς σκοπούς, αλλά έχει αποκτήσει και ανθρωπιστικές διαστάσεις. Για αυτό, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εκτός από τον εκσυγχρονισμό της επιφέρει και τα θεμιτά αποτελέσματα όσον αφορά την πλήρη κατανόηση των εξεταζόμενων θεμάτων από τους μαθητές, σε θεωρητικό και ανθρωπιστικό επίπεδο.  Έτσι, στο πλαίσιο αυτό η μελέτη αυτή επιδιώκει να διαπιστώσει τόσο την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής αφήγησης στην πλήρη αντίληψη και ευαισθητοποίηση του φαινομένου του ρατσισμού από τους μαθητές, όσο και στην κινητοποίησή τους και συμμετοχή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

  • The present Master’s thesis aims at the use of digital storytelling in the educational approach of social phenomena in the Modern Greek Language course of secondary education. The approach of the various social phenomena in not only done with cognitive purposes, but has also acquired humanitarian dimensions. For this reason, the inclusion of ICT in education, in addition to its modernization, also brings about the legitimate results in terms of the full understanding of the subjects examined by the students, at a theoretical and humanistic level. Therefore, this study seeks to establish both the effectiveness of digital storytelling in students' full understanding and awareness of the phenomenon of racism, as well as in their mobilization and participation during the educational process.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές