Αξιοποίηση των έργων της Άλκης Ζέη με θεατρικές τεχνικές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Utilization of Alki Zei’s works with drama techniques in the early childhood education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΖΕΜΠΕΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Μαρία, Δημάκη-Ζώρα
 8. Μαρία Δημάκη-Ζώρα | Μαυρολέων ΄Άννα | Σοφία Ιακωβίδου
 9. Άλκη Ζέη | Θεατρικές τεχνικές | Προσχολική Εκπαίδευση | Θέατρο στην εκπαίδευση
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 30
 12. 5
  • Περίληψη

   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των έργων της Άλκης Ζέη για μικρά παιδιά και η αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη του Νηπιαγωγείου με θεατρικές τεχνικές. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια απόπειρα προσδιορισμού του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου. Εξετάζεται το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται και πώς μπορεί να συνδεθεί με το θέατρο για ανήλικους θεατές. Κατόπιν αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του θεάτρου για παιδιά και στη συνέχεια παρουσιάζεται η θεατρική τέχνη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Επισημαίνεται η σημασία της θεατρικής τέχνης στο πρόγραμμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και γίνεται αναφορά στους αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους. Η μελέτη εστιάζει κυρίως στο θεατρικό παιχνίδι ως τεχνική και αναλύονται οι τέσσερις φάσεις που ακολουθεί ο/η εκπαιδευτικός. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται δραματουργικά τα τρία κείμενα της Άλκης Ζέη και προτείνεται η αξιοποίησή τους στην τάξη του Νηπιαγωγείου. Τέλος στο δημιουργικό μέρος παρουσιάζεται ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο για παιδιά με θέμα τη φιλία, μια έννοια που πραγματεύεται η συγγραφέας στα έργα της.

  • Abstract

   The aim of the thesis is to analyze the works of Alki Zei for young children and how to utilize them in the early childhood education using drama techniques. Therefore, the second chapter attempts to identify the illustrated children's book. The target reading audience is considered and how it can relate with theater for young audiences. There is also an analysis of the characteristics and particularities of theater for children and the presentation of the dramatic art in the early childhood education curriculum. The importance of theater in the program of early childhood education is highlighted and reference is made to the learning objectives. The study focuses mainly on drama as a teaching methodology and the four phases that the teacher follows. The third chapter presents a textual analysis of three of Αlki Zei’s books and the recommendation of their use in the early childhood education. Finally, for the creative part, there is an original theatrical play for children dealing with friendship, which is a key concept in Zei’s plays.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.