Ο κινηματογράφος στην εκπαίδευση

Cinema in education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ - ΝΕΦΕΛΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 24 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Τερζής Νικόλαος
 8. Κινηματογράφος/Cinema | Κινηματογραφική εκπαίδευση | Δημιουργική γραφή | Ταινίες μικρού μήκους και Short films
 9. Πρόγραμμα σπουδών στη δημιουργική γραφή
 10. 16
 11. 68
  • Η ταινία για την εκμάθηση μιας γλώσσας είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματική ως

   σύνδεση με την ή τις κουλτούρες-στόχους, καθώς είναι ιδιαίτερα οπτική, αυθεντική

   και άμεσα διαθέσιμη για το κοινό της κουλτούρας-στόχου. Γενικά στην ψηφιακή

   εποχή, ο εγγραμματισμός μέσω του κινηματογράφου έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των

   ερευνητών. Η κινούμενη εικόνα είναι μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια γλώσσα. Οι

   επαγγελματίες της εκπαίδευσης γνωρίζουν ότι η ζωή των νέων πληροφορείται και

   εμψυχώνεται από την κινούμενη εικόνα. Η κριτική κατανόηση του κινηματογράφου

   γίνεται αναπόσπαστο μέρος του γραμματισμού και η διάδοση των ψηφιακών

   τεχνολογιών σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εκφράσεις του

   πολιτισμού και της δημιουργικής διαδικασίας. Επιπλέον αποτελεί κοινωνική

   αναγκαιότητα η εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών στον τομέα των

   οπτικοακουστικών μέσων για την κοινωνική τους ανάπτυξη. Η Κινηματογραφική

   Εκπαίδευση (ΚΕ), αν και δεν εντάσσεται στην τυπική εκπαίδευση, προκαλεί

   ενδιαφέρον λόγω της σύνδεσής της με τη δημιουργική γραφή και τα οφέλη της

   εικόνας. Στην Ελλάδα, η ΚΕ βασίζεται μόνο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και σε

   πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών που αντιλαμβάνονται τη σύνδεση του κινηματογράφου

   με την εκπαίδευση.


   Η συγκεκριμένη εργασία ερευνά τους τρόπους με τους οποίους η κινηματογραφική

   εικόνα μπορεί να εφαρμοστεί στη διδασκαλία και ανάπτυξη της δημιουργικής

   γραφής. Επίσης προτείνει συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο μπορεί να ενταχθεί στα

   πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης.


   Το δημιουργικό μέρος της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει πρωτότυπο σενάριο

   ταινίας μικρού μήκους . Η ταινία μικρού μήκους προσπαθεί να μιλήσει για τη σχέση

   των εφήβων με τον εαυτό τους, με το σχολείο, με την οικογένειά τους και τον

   ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές