Διδακτική παρέμβαση μέσω της ψηφιακής αφήγησης και των εργαλείων της σε λογοτεχνικά κείμενα που χρησιμοποιούν την αφηγηματική μέθοδο της εννοιολογικής προσέγγισης. Ένα παράδειγμα.

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ANAΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Σωτηρία Καλασαρίδου
 8. Καλασαρίδου Σωτηρία + Μουλά Ευαγγελία + Καπλάνης Αναστάσιος
 9. Εννοιολογικός χάρτης • Πολυγραμματισμoί • Πολυμέσα • Πολυτροπικότητα • Υπερλογοτεχνία
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημιουργική Γραφή
 11. 16
 12. 6
 13. 79
  • >Σκοπός της εργασίας είναι να προτείνει και να θέσει προς συζήτηση τρόπους και μεθόδους , μέσω της ψηφιακής αφήγησης, προκειμένου οι έννοιες που διατυπώνονται με φανερό ή υπόρρητο τρόπο στα λογοτεχνικά κείμενα να αναδείξουν με εύληπτο τρόπο την ενδεχόμενη πολυσημία τους. Για να επιτευχθεί αυτό η ψηφιακή αφήγηση διαθέτει αρκετά και διαφορετικά εργαλεία. Το ερέθισμα της διερεύνησης προέκυψε μετά τις δομικές αλλαγές που έχει επιφέρει η ψηφιακή επανάσταση. Το νέο περιβάλλον είτε συμπληρώνει, είτε αντικαθιστά τρόπους δράσης, συνήθειες και μορφές επικοινωνίας. Η πολυσχιδής αλλαγή δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το λογοτεχνικό κείμενο, τόσο ως προς τη μορφή, όσο και ως προς το περιεχόμενο και από την πλευρά του δημιουργού- συγγραφέα και από την πλευρά του αναγνώστη, όχι ως παθητικού δέκτη, αλλά ως συνομιλητή και ερμηνευτή. Το ερώτημα που γεννάται είναι κατά πόσο οι αναδυόμενες έννοιες μπορούν να αποδοθούν ψηφιακά, όχι με στατική διάθεση αλλά ως θρυαλλίδα για περαιτέρω επεξεργασία χωρίς ποιοτικές εκπτώσεις στον αναπαραστατικό τους ρόλο. Η εικόνα, ο ήχος, τα εφέ εισάγουν νέες γραμματικές που μπορούν να συνδράμουν τον παραπάνω στόχο. Η πρόζα έχει δημιουργήσει ένα πολυσθενές πεδίο αναπαραστατικότητας προσφέροντας τρόπους εμβάθυνσης στην ερμηνεία. Η ψηφιακή αφήγηση έρχεται να προσθέσει τη δική της συνδρομή προτείνοντας ένα συγκερασμό παραδοσιακών τεχνικών και ψηφιακών πολυμέσων. Στόχος δεν είναι η ανάδειξη διαχωριστικών γραμμών, αλλά απεναντίας η από κοινού διαμόρφωση ενός υπέρ-αναγνωστικού πλαισίου που θα βρίθει προκλήσεων δίνοντας χώρο έκφρασης και ποικιλία ερμηνειών στα συμμετέχοντα μέρη. Παράλληλα θα υπάρχει πνευματικός χώρος για την ευδοκίμηση και ανάπτυξη της αμφιβολίας χτίζοντας ένα περιβάλλον ευνοϊκό για ανανοηματοδοτήσεις και αναστοχασμούς πάνω στην εκφερόμενη έννοια και συνεισφέροντας σ’ έναν υπονοούμενο διάλογο με προεκτάσεις.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές