«Υπέροχο ακατανόητο. Η αναπαράσταση και αποστιγματοποίηση των ψυχικών ασθενειών στον κινηματογράφο. Ο ρόλος της κινηματογραφικής δημιουργίας στην κατανόησή τους μέσα στις δεκαετίες, από το Λεωφορείον ο πόθος έως τον Τζόκερ»

“Wonderful incomprehensible. The representation and destigmatization of mental disorders in cinema: The role of cinematic creation in their understanding throughout the decades, from A streetcar named Desire to Joker” (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΥΣΑΝΑ ΣΤΑΦΥΛΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2024
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
 9. Στίγμα, ψυχική νόσος, στερεότυπα, απεικονίσεις.
 10. ΔΓΡ 64 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 11. 1
 12. 4
 13. 21
  • Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να εντοπίσουμε τη δυνατότητα που έχουν οι σεναριογράφοι και σκηνοθέτες των κινηματογραφικών ταινιών, και ειδικότερα αυτών που ονομάζονται mainstream ταινίες, να προχωρήσουν δημιουργικά στην αποστιγματοποίηση  των ψυχικών διαταραχών με τρόπο ώστε να διαμοιραστούν στο ευρύ κοινό με ακρίβεια πληροφορίες τόσο για τις ασθένειες όσο και για τη θεραπεία τους.

   Οι εξεταζόμενες ταινίες επιλέχθηκαν με βάση την προσπάθεια προσέγγισης από τους δημιουργούς ενός διαχρονικά θέματος «ταμπού» με κοινό στόχο την εξερεύνηση μιας άλλης αντιμετώπισης των ψυχικών ασθενειών πέρα από στερεοτυπικές αναφορές.

   Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο η κινηματογραφική δημιουργία ως μέρος της λειτουργίας αυτού που ονομάζουμε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να γίνει εκφραστής μιας νέας αντίληψης για τις ψυχικές διαταραχές και να οδηγήσει το κοινό στην ανακάλυψη ενός «υπέροχου» κόσμου, πέρα από κριτικές ματιές που αποσκοπούν στην ερμηνεία στερεοτυπικών συμπεριφορών.

  • In this work we identify the ability of screenwriters and directors of cinematic films, particularly those labeled as 'mainstream films', to creatively address the destigmatization of mental disorders in a way that accurately shares information with the general public, both about the illnesses and their treatment.

   The selected films were chosen based on the creators' effort to approach a perennially taboo subject with the common goal of exploring an alternative perspective on mental illnesses beyond stereotypical references.

   We propose answers to the question of whether cinematic creation, as part of what we call 'Mass Media', can become an advocate for a new understanding of mental disorders and lead the audience to discover a "wonderful" world beyond criticism that aims to interpret stereotypical behaviors.

    

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές