Γλώσσα των νέων: ένα σύγχρονο casus belli μέσα από τα ''μάτια'' ελληνικών τηλεοπτικών σειρών

 1. MSc thesis
 2. ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 67
 7. Δ΄έσποινα Συμεών
 8. γλώσσα των νέων | τηλεοπτικές σειρές | γλωσσολογικός άξονας | κοινωνιογλωσσικός άξονας | σημειωτικός άξονας
 9. ΜΠΣ ΑΔΕ
 10. 1
 11. 19
 12. 5
  • Στην παρούσα διπλωματική ερευνώ τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η «γλώσσα των νέων» στις ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, τις γλωσσικές ιδεολογίες που αναπαράγονται μέσα απ’ αυτές, όπως επίσης και τις κοινωνικές ταυτότητες των πρωταγωνιστών τους που αναδεικνύονται.                                                                                                                        Αρχικά, επέλεξα να αναλύσω σειρές στις οποίες κυριαρχεί η γλώσσα των νέων και είναι ξεκάθαρη η κατασκευή των κοινωνικών ταυτοτήτων των νεαρών πρωταγωνιστών. Πιο συγκεκριμένα, επέλεξα την τηλεοπτική σειρά «΄Άκρως οικογενειακόν», τη σειρά «Η φαμίλια», «Ταμάμ» και «Κωνσταντίνου και Ελένης». Για την ανάλυση των τεσσάρων σειρών χρησιμοποίησα ένα από τα μεθοδολογικά εργαλεία της κριτικής ανάλυσης λόγου, το μοντέλο της Στάμου (2012) και αξιοποίησα τους τέσσερις άξονες ανάλυσης που προτείνει η Στάμου (γλωσσολογικός, κοινωνιογλωσσολογικός, σημειωτικός, ιδεολογικός). Από την ανάλυση αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο αναπαρίσταται η «γλώσσα των νέων» και ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται η ταυτότητα των ατόμων που την χρησιμοποιούν.                                                                                                                                                                                                               Ολοκλήρωσα την εργασία μου με συγκεκριμένα συμπεράσματα που αφορούν  την ανάλυση των τηλεοπτικών σειρών με βάση τους τέσσερις άξονες γλωσσικής ανάλυσης.   

  • In this paper, I examine the way in which the "youth language" is represented in Greek television series, the linguistic ideologies that are reproduced through them, as well as the social identities of the principal characters that emerge.                                                                                                                                                                   Initially, I chose to analyze series in which the “youth language dominates” and the construction of social identities of young characters is obvious. More specifically, I chose the TV series "Άκρως οικογενειακόν", "Η Φαμίλια", "Ταμάμ" and "Κωνσταντίνου και Ελένης". Concerning the  analysis of the four series I used one of the methodological tools of critical discourse analysis, the model of Stamou (2012) and I utilized the four fields of analysis proposed by Stamou (linguistic, sociolinguistic, semiotic, ideological). The analysis highlighted how the "youth language" is represented and how the identity of the people who use it is constructed.                                                                                                                                                     I concluded my work with specific conclusions concerning the analysis of television series on the basis of the four fields of linguistic analysis

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές