Η αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Λύκειο: το μυθιστόρημα «Στου Χατζηφράγκου» του Κοσμά Πολίτη

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΝΤΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Μουλά Ευαγγελία
 8. αφήγηση, ψηφιακή αφήγηση, λογοτεχνία, στου Χατζηφράγκου, Κοσμάς Πολίτης
 9. ΜΠΣ Δημιουργικής Γραφής
 10. 45
 11. 26
  • Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας, καθώς και στη δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης του βασικού προσώπου ενός αποσπάσματος του μυθιστορήματος στου Χατζηφράγκου (Κοσμάς Πολίτης), που βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο της Β' Λυκείου. Η εαρμογή της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση επιχειρεί να παρουσιάσει τον χαρακτήρα και τον ψυχισμό του ήρωα, ώστε να τον κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές. Επομένως, η διπλωματική αποτελείται από το θεωρητικό και το δημιουργικό μέρος. 

  • The purpose of this study is to use digital narration in the teaching of the Literature course, as well as to create a digital narration of the main character of an excerpt from the novel "Stou Hatzifragou" (Kosmas Politis), which is in the textbook of the second class of the high school. The application of digital storytelling in education attempts to present the character and psyche of the hero so that students can better understand him. Therefore, diplomacy consists of the theoretical and the creative part. 

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές