ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Η Ασκητική, ο Ζορμπάς και ο Ανήφορος

Philosophical components in Kazantzakis' novels, Askitiki, Zorbas, Aniphorous (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΠΑΠΠΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 8. Θανάσης Β. Κούγκουλος | Καγιαλής, Τάκης | Φίλιππος Παππάς
 9. Καζαντάκης | Ασκητική | Ζορμπάς | Ανήφορος
 10. ΔΓΡ 50 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 1
 12. 32
 13. 1
  • Σε αυτή την εργασία επιχειρείται η προσέγγιση τριών πεζογραφημάτων του Νίκου Καζαντζάκη, της Ασκητικής, του Ζορμπά και του Ανήφορου, τα οποία διατρέχονται από την ίδια πνευματική γραμμή, ώστε να διαφανούν τα κοινά στοιχεία της κοσμοθεωρίας που τα διαπερνούν και να ανιχνευθούν τα κοινά στοιχεία των πρωταγωνιστών, τα οποία είναι αυτά που τους δίνουν ώθηση να πορευτούν στη ζωή, να διαβούν τον ανήφορο, με σθένος και να ατενίσουν την άβυσσο. Ζητούμενο είναι να φανεί ο δρόμος που προτείνεται από τον κρητικό λογοτέχνη να ακολουθήσει ο άνθρωπος μέσα σε ένα ρευστό και διαρκώς μεταβαλλόμενο πλαίσιο, ώστε να φτάσει στη λύτρωση, στη λευτεριά.
  • This paper attempts to approach three prose works by Nikos Kazantzakis, the The Saviors of God, the Life and times of Αlexis Ζorbas’ and the Aniphorus, which pass by the same spiritual line, in order to reveal the common elements of the worldview that permeate them and to detect the common elements of the protagonists, which are the ones that give them the impetus to go through life, to cross the ascent with vigour and to gaze into the abyss. The aim is to show the path proposed by the Cretan writer for man to follow in a fluid and ever-changing context, in order to reach redemption, freedom.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές