Η μνημονική συγκρότηση της πολεμικής δεκαετίας 1912-1924 στη Θεσσαλονίκη: η περίπτωση των κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Γέφυρας

Τhe composition of memory of the war decade 1912-1924 in Thessaloniki: the case of the communities of Agios Athanasios and Gefyra (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΟΦΙΑ ΒΕΪΔΑΜΕΝΙΔΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Αιμιλία Σαλβάνου
 8. Αιμιλία Σαλβάνου | Έλλη Λεμονίδου | Μποχώτης Αθανάσιος
 9. συλλογική μνήμη | ιστορία | πρόσφυγες | μνημονική συγκρότηση | Βαλκανικοί πόλεμοι | Θεσσαλονίκη
 10. ΔΙΣ 55 Ιστορία και Χώρος
 11. 27
 12. 19
 13. text
 14. Θεωρία Προφορικής Ιστορίας, Lynn Abrams
  • Η παρούσα μελέτη εξετάζει την έννοια της μνήμης και τη συνάντησή της με την ιστορία, στην περίπτωση των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πραγματεύεται πώς διαμορφώθηκε η μνήμη των προσφύγων αυτών στο πέρασμα του 20ου αιώνα, εστιάζοντας στις κοινότητες Αγίου Αθανασίου και Γέφυρας, με έμφαση στα μνημεία της περιοχής, τις τελετουργίες και το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων.

  • The present study examines the concept of memory and its encounter with history, in the case of refugees from Eastern Thrace who settled in the area of Thessaloniki. It deals with how the memory of these refugees was formed during the 20th century, focusing on the communities of Agios Athanasios and Gephyra, with an emphasis on the area's monuments, rituals and the Museum of the Balkan Wars.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές