Προέλευση, κατηγοριοποίηση και μορφολογική ανάλυση των οικωνυμίων της Αρκαδίας

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤΡΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Μιχαήλ Ι. Μαρίνης
 8. Ασημάκης Φλιάτουρας
 9. οικωνύμια, προέλευση, ετυμολογία, παραγωγή, σύνθεση, κλίση
 10. ΑΔΕ62
 11. 19
 12. 9
  • Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η μορφολογική ανάλυση των οικωνυμίων της Αρκαδίας. Αρχικά γίνεται λόγος για την κατηγοριοποίηση των ονομάτων με βάση τη σημασία τους, στη συνέχεια αναζητείται η προέλευση των ονομάτων. Βρέθηκαν προελεύσεις από τα σλάβικα,αλβανικά, τουρκικά, ιταλικά και τα βουλγάρικα. Ύστερα αναφέρονται οι μετονομασίες των οικωνυμίων μέσα στο πέρασμα του χρόνου και τέλος δίνεται βαρύτητα στην ανάλυση της μορφολογίας των οικωνυμίων της Αρκαδίας. Γίνεται λόγος για την παραγωγική διαδικασία, τη διαδικασία της σύνθεσης και της κλίσης.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές