Λογοτεχνικές Αναπαραστάσεις του Ακαδημαϊκού Πεδίου: Οι περιπτώσεις των David Lodge και Laurent Binet

Literary Representations of the Academic Field: The Cases of David Lodge and Laurent Binet (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Παχός, Νικόλαος
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 24 Αυγούστου 2023
 5. 73
 6. Ιακωβίδου, Σοφία
 7. Καναράκης, Ιωάννης
 8. David Lodge | Laurent Binet | Ακαδημαϊκό πεδίο | Ακαδημαϊκό μυθιστόρημα | Roland Barthes | Mikhail Bakhtin
  • Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία συνανάγνωση των μυθιστορημάτων Changing Places (Αλλάζοντας θέσεις), Small World (Μικρός που είναι ο κόσμος!) και Nice Work (Ούτε γάτα, ούτε ζημιά) του David Lodge και του μυθιστορήματος Η Έβδομη Λειτουργία της Γλώσσας του Laurent Binet, στην βάση των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων του ακαδημαϊκού πεδίου, τις οποίες παρέχουν. Στην ανάγνωση αυτή χρησιμοποιούνται εργαλεία, που αντλούνται από την πρώτη αφηγηματολογική θεωρία του Barthes(με έμφαση στις ‘ενδείξεις’), την διαλογική θεωρία του Bakhtin, και την θεώρηση του ‘ακαδημαϊκού πεδίου’ του Bourdieu. Διασχίζοντας την παράδοση του ακαδημαϊκού μυθιστορήματος (campus novel) τα υπό εξέταση κείμενα εγείρουν ερωτήματα για την σύζευξη και την αλληλοαπώθηση ‘υψηλού’ και γκροτέσκου, σοβαρού και κωμικού, ελιτίστικου και μαζικού. Με προκείμενη ότι στην μυθοπλασία για τα ακαδημαϊκά πράγματα, ο ακαδημαϊκός κόσμος ξαναβρίσκει ό,τι απωθεί, καταλήγουμε - ότι στην βάση μιας επιστροφής του απωθημένου - μέσω της ακαδημαϊκής μυθοπλασίας ο ακαδημαϊκός κόσμος βρίσκει μια πιο συμπεριληπτική εκδοχή της ταυτότητάς του. Τέλος, στην κορεσμένη από λόγους (discourses) σημερινή μεταθεωρητική εποχή, η ακαδημαϊκή μυθοπλασία βρίσκει μια πλούσια πηγή υλικού να ενσωματώσει στην αφήγησή της.
 9. Hellenic Open University
 10. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές