Η Θεωρία της Ζωικής Ορμής του Ανρί Μπερξόν και η αποτύπωσή της στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη: Δημιουργικοί Διάλογοι και Συγγραφικοί Πειραματισμοί

The Theory of Henri Bergson’s “élan vital” ( “vital impulse”), and its reflection on the writing of Nikos Kazantzakis: Creative Dialogues and Writing Experimentations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΖΕΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 57
 7. Άρτεμις Μιχαηλίδου
 8. Άρτεμις Μιχαηλίδου | Ιωάννα Παπασπυρίδου | Ελένη Παπαργυρίου
 9. Δράση, Ευγένεια, Ασκητική, Ο Ανήφορος, Ζωτική Ορμή, Καζαντζάκης
 10. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 11. 30
 12. 1
 13. Γαραντούδης, Ευριπίδης κ.ά.,, επιμ., Νάτσινα Αναστασία, Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία (19ος & 20ός Αιώνας), Εγχειρίδιο Μελέτης, Β΄ έκδοση, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008
  • Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσέγγιση μέρους του ώριμου μυθιστορηματικού έργου του Νίκου Καζαντζάκη, υπό το πρίσμα της μπερξονικής έννοιας της «ζωτικής ορμής». Πρόκειται για μια σύμπλευση των αντικομφορμιστικών αντιλήψεων και των φιλοσοφικών αναζητήσεων του Καζαντζάκη με την βιταλιστική αντίληψη του Μπερξόν που υποστηρίζει την ύπαρξη μιας αυτόνομης δύναμης στην οποία οφείλεται η ύπαρξη του κόσμου. Ο Μπερξόν στόχευσε στην αναχαίτιση κάθε μηχανιστικής και τελεολογικής αντίληψης για την ύπαρξη της ζωής και στην αντικατάστασή της με την αυθόρμητη και αυτόνομη γενεσιουργό δύναμη που βασίζεται στο ένστικτο και στη διαδικασία της έσωθεν αντίληψης του κόσμου. Η αναπόφευκτη πάλη μεταξύ της έσωθεν και έξωθεν αντίληψης, αποτέλεσε για τον Καζαντζάκη το εφαλτήριο και τη βάση για την συγγραφή του ώριμου μυθιστορηματικού του έργου, κολοφώνα του οποίου αποτελούν η Ασκητική και Ο Ανήφορος. Πρόκειται για δύο άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους έργα, των οποίων η ανάλυση σε σχέση με την ζωτική ορμή επιχειρείται στην παρούσα μελέτη. Η έσωθεν πάλη με την εξωτερική αντίληψη της βιωμένης εμπειρίας, αποτελεί το προσωπικό μου πόνημα «Αποκρότημα» ως συγγραφικός πειραματισμός.
  • The aim of this paper is to approach a part of Nikos Kazantzakis mature literary work through the prism of Bergson’s notion of “élan vital”. It is a challenge that combines the unconventional philosophical framework of Kazantzakis with Bergson’s vitalistic world view, privileging the existence of an autonomous power in which life is based on. More specifically, Bergson opposed every mechanistic, as well as teleological perception of life, and supported the existence of a spontaneous source of power, based on verifiable instinct and internal apprehension. The struggle between the inner self and the sensory perception were Kazantzakis’ springboard for his literary work, peaking with Ascetic and The Ascent, which are closely linked to each other. The analysis of these books in connection with the notion of “élan vital” is the main focus of this paper. Finally, my personal piece of work “Apokrotima” (Snap of the finger) constitutes my own creative experimentation with the afore-mentioned notions, presenting the fight between the spiritual – emotional part of life with the overall understanding of the lived experience.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές