«Το Αρχαγγελίτικο ιδίωμα της Ρόδου: Περιγραφή και Ανάλυση»

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 40
 7. ΛΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. Νικόλαος Κουτσούκος | Γεώργιος Ξυδόπουλος
 9. γλώσσα, γλωσσικές ποικιλίες, γεωγραφικές ποικιλίες, διάλεκτοι, ιδιώματα, δωδεκανησιακά ιδιώματα,αρχαγγελίτικα, Αρχάγγελος Ρόδου
 10. Σύγχρονες Τάσεις της Γλωσσολογίας για Εκπαιδευτικούς
 11. 1
 12. 23
 13. 4
  • Η  γλώσσα δεν έχει μόνο μία μορφή, αλλά εμφανίζει πολλές, διαφορετικές ποικιλίες. Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη της Γλωσσολογίας έχει ασχοληθεί αρκετά με τον εντοπισμό και την καταγραφή των διαλεκτικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι διαλεκτικές ποικιλίες της νεοελληνικής γλώσσας, Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο το αρχαγγελίτικο ιδίωμα, την ιδιαίτερη ποικιλία που μιλιέται στο χωριό Αρχάγγελος της Ρόδου. Το χωριό αυτό έχει μακρά ιστορική συνέχεια από τα γεωμετρικά ήδη χρόνια, ενώ έχει γνωρίσει πολλές και διαφορετικές περιόδους άνθισης στα χρόνια αυτά. Έχει γνωρίσει την οθωμανική αλλά και αγγλική κυριαρχία, ενώ ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος το 1948. Η γλωσσική ποικιλία του Αρχαγγέλου παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την κυπριακή και την κρητική διάλεκτο και συγκαταλέγεται από κάποιους γλωσσολόγους στα νοτιοανατολικά ιδιώματα.

   Η διαλεκτική ποικιλία εμφανίζει τόσο ομοιότητες, όσο και διαφορές με την ΚΝΕ και τα υπόλοιπα δωδεκανησιακά ιδιώματα. Στόχος της εργασίας ήταν να καταγραφεί προφορικό υλικό από το αρχαγγελίτικο ιδίωμα, να απομαγνητοφωνηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως σώμα κειμένων για την μελλοντική έρευνα των διαλεκτολόγων πάνω στο αρχαγγελίτικο ιδίωμα, η οποία είναι ακόμα ελλιπής.

   Από τη μελέτη της γράφουσας στο απόσπασμα προκύπτει σαν συμπέρασμα πως τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν στη βιβλιογραφία εντοπίστηκαν και στο δείγμα που εξετάστηκε. Η σίγηση του /γ/ εμφανίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ τα /δ/ και /β/ δεν φαίνεται να ακολουθούν τον κανόνα της σίγησης στο αρχαγγελίτικο ιδίωμα. Επιπλέον, και η συχνότητα εμφάνισης του τσιτακισμού είναι σχετικά μικρή στο δείγμα. Επίσης, φαίνεται πως το ιδίωμα διατηρεί πολλά αρχαϊκά, μεσαιωνικά στοιχεία, τόσο στο σχηματισμό των χρόνων των ρημάτων, αλλά και στις καταλήξεις ρημάτων και ονομάτων. Το χαρακτηριστικότερο είναι η διατήρηση του -ν στο τέλος ρημάτων και κλιτικών, που συνδυαστικά με το συχνότατο φαινόμενο της συνίζησης, δίνουν ένα  συγκεκριμένο χαρακτήρα στην γλωσσική αυτή ποικιλία. Τέλος, έχει αναπτύξει και αποκλειστικούς νεωτερισμούς που δίνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, όπως τη μορφή της προσωπικής, αλλά και της κτητικής αντωνυμίας είναι ντο, ντη, ντα,  κτλ. Αυτό έχει προκύψει από την επανανάλυση του τελικού -ν του προηγούμενου ρηματικού τύπου ως αρκτικού συμφώνου. Το χαρακτηριστικό φαινόμενο του ιδιώματος, σε συνδυασμό με την συντακτική ιδιαιτερότητα να τοποθετείται ο αδύναμος τύπος των αντωνυμιών που παίζουν το ρόλο αντικειμένου μετά το ρήμα, δίνουν ένα σημαντικό γνώρισμα στο αρχαγγελίτικο ιδίωμα.  Φαίνεται λοιπόν πως η επίδραση της ΚΝΕ, σύμφωνα με το απόσπασμα που μελετήθηκε είναι ισχυρή και μάλλον έχει συμβάλει στο να χαθούν αρκετά από τα χαρακτηριστικά του ιδιώματος. Υπάρχουν όμως και κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του που συντηρούνται σε μεγάλο βαθμό και δίνουν μια ξεχωριστή ταυτότητα στο ιδίωμα.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές