«Εξιχνιάζοντας» λογοτεχνικά εγκλήματα: Εφαρμογές της αναγνωστικής πρόσληψης στη λογοτεχνία μυστηρίου.

"Solving literary crimes": Reading intake implementations in mystery literature. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. Μιχαηλίδου Άρτεμις
 8. Μυρογιάννης, Ευστράτιος | Γαραντούδης Ευριπίδης
 9. Θεωρία της Λογοτεχνίας | Κείμενα | Μοντέλα Επικοινωνίας, Θεωρία πρόσληψης , Theory of Recruitment | Αστυνομική λογοτεχνία
 10. Θεωρία της Λογοτεχνίας
 11. 15
 12. 0
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη θεωρία της αναγνωστικής πρόσληψης σε συνδυασμό με την εφαρμογή της στη λογοτεχνία μυστηρίου, εξειδικεύοντας στη χρήση του όρου «αστυνομικό» αφήγημα. Στόχος είναι να αποδειχθεί η αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και θεωρίας, όπως και η σημαντικότητά της στην ακαδημαϊκή μελέτη. Ο δέκτης της ιστορίας αποτελεί την κεντρομόλο δύναμη, καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή σχέση που δημιουργεί η ανάγνωση ιδιαίτερα σε ένα είδος όπως αυτό της αστυνομικής λογοτεχνίας όπου εμπλέκεται άμεσα ο παράγοντας του υποκειμένου.

    Επιπλέον, στην εργασία γίνεται αναφορά στη θεωρία της πρόσληψης και των κυριότερων εκπροσώπων της, ενώ ακολουθεί συνοπτικά η ιστορία της αστυνομικής λογοτεχνίας καθώς και της δομής και τυπολογίας των κειμένων του είδους. Επιλέγονται ενδεικτικά δείγματα της προετοιμασίας, της θεμελίωσης αλλά και της εξέλιξης των αστυνομικών κειμένων τα οποία αναλύονται βάσει του περιεχομένου τους, μέσω εργαλείων που πρότειναν οι θεωρητικοί της αναγνωστικής πρόσληψης και τίθενται σημαντικοί προβληματισμοί σχετικοί με το ρόλο του αναγνώστη, την  αντιπαράθεση αστυνομίας και ιδιωτικού επιθεωρητή καθώς και του αισθήματος ενοχής που συναντάται στις ιστορίες μυστηρίου.

  • This thesis concerns the theory of reader and its application to mystery literature and specifically to the term detective literature. Its aim is to demonstrate its importance in our time, as the reader plays an important role in the communicative relationship created by reading, especially in a genre such as detective fiction where the subject factor is directly involved.

     In the paper, a brief reference is made to the theory of recruitment and its main representatives, followed by a brief history of detective literature as well as the structure and typology of the texts of the genre. Indicative samples of the pre-history, foundation and evolution of detective texts are selected and analyzed based on their content, through tools proposed by the theorists of reading intake, while in addition important concerns are raised regarding the role of the reader, the confrontation between police and private inspector as well as the sense of guilt found in mystery stories.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές