Η θέση και η αντίληψη της γυναίκας μέσα από τις έμφυλες αναπαραστάσεις στο έργο του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

The position and perception of woman through gender representations in the work of Pedro Almodovar. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Πετρίδης Σωτήριος
 8. Πετρίδης, Σωτήριος | ΤΕΡΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ | Παπαργυρίου, Ελένη
 9. Γυναίκα, φεμινισμός, κριτική, θεωρία της αντανάκλασης, έμφυλες αναπαραστάσεις.
 10. ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή
 11. 11
 12. 42
 13. ΚΕΙΜΕΝΟ
  • Ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη που συνδυάζοντας οπτικοακουστικά μέσα επιδρά στη αντίληψη και  ασυνείδητο. Παρουσιάζει την γυναίκα κυρίως ως σεξουαλικό παθητικό αντικείμενο, μια εικόνα μη πραγματική. Ο φεμινισμός ασκεί κριτική στην διαστρεβλωμένη αυτή εικόνα και σύμφωνα με την  «θεωρία της αντανάκλασης» οι θηλυκές απεικονίσεις αποτελούν έκφραση του τρόπου που η κοινωνία αντιλαμβάνεται και μεταχειρίζεται την γυναίκα.  Ωστόσο η ίδια η γυναίκα στην κοινωνία είναι τελείως διαφορετική. Πρόκειται για μια καταπιεσμένη από την Πατριαρχία οντότητα, που παρά τις κοινωνικές προόδους, παραμένει επιφορτισμένη με μια σειρά από επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν έχει επιλέξει. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ θεωρείται ο «σκηνοθέτης των γυναικών» αφού  τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησης την γυναίκα. Η παρούσα διπλωματική εργασία, επιχειρεί να παρουσιάσει την θέση και την αντίληψη της γυναίκας μέσα από τις έμφυλες αναπαραστάσεις στο έργο του,  μελετώντας  τρεις  ταινίες οι οποίες τοποθετούνται χρονικά στο δεύτερο και τρίτο κύμα του φεμινισμού, και αποτυπώνουν χαρακτηριστικές πτυχές του βλέμματος του Ισπανού δημιουργού.

  • Filmmaking is an art that, by combining audio-visual media, affects perception and the unconscious. It presents the woman mainly as a sexual passive object, an unreal image. Feminism criticizes this distorted image and according to the "reflection theory" female depictions are an expression of the way society perceives and treats women. However, the woman herself in society is completely different. It is an entity oppressed by the patriarchy, which despite social advances, remains burdened with a series of professional and family obligations that it has not chosen. Pedro Almodóvar is considered as the "women's director" since he places the woman at the center of his narrative. This thesis attempts to present the position and perception of women through the gender representations in his work, studying three films which are placed in time in the second and third wave of feminism, and capture characteristic aspects of the Spanish creator's gaze.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.