Η αναπαράσταση του ανθρώπινου παράγοντα ως δράστη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στον ηλεκτρονικό τύπο και η Διδακτική αξιοποίησή της στο Γυμνάσιο

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΡΑΚΗΣ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 63
 7. Ποταμιάς Γεώργιος
 8. ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
 9. Δυστύχημα/έγκλημα στα Τέμπη | Κριτική Ανάλυση Λόγου | πολιτικοποίηση | κοινωνική σημειωτική πρακτική | δικανικός λόγος | συνδικαλιστικός λόγος | Κριτικός Γραμματισμός
 10. Κριτικός Γραμματισμός και Αναλυτικά Προγράμματα
 11. 3
 12. 19
 13. 7
  • Σε αυτή την εργασία αναλύεται με το εργαλείο της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου η παρουσίαση του δυστυχήματος των Τεμπών του 2023 μέσα από τον ηλεκτρονικό τύπο. Σε αυτή την ανάλυση σημαντικό ρόλο έπαιξε το πώς αναπαρίστανται οι ευθύνες των ανθρώπων που αναφέρονται ως εμπλεκόμενοι, καθώς και η αξιολόγηση της σύγκρουσης των συρμών (δυστύχημα/έγκλημα). Προκειμένου να ανιχνευθεί η πολτικοποίηση του περιστατικού ο τύπος αναλύεται βε βάση δύο ευρύτερους ελληνικούς πολιτικούς χώρους, τη Δεξιά και την Αριστερά, ενώ από τη μακροανάλυση προκύπτει τα ιδεολογήματα και οι πιο ειδικές στάσεις που αξιοποιεί η κάθε πλευρά ως μέσο πειθούς και εγκυρώτητας κατά τη συγκρότηση του ακροατηρίου της (π.χ. Συντηριτισμός - Προοδευτισμός).

   Με μια ιστορική αποτίμηση του συδηροδρόμου, η προβολή του πάντα συνδεόταν με την πολιτική σκηνή και τα συμφραζόμενά της. Οι περισσότερες πηγές εντοπίζουν το πρόβλημα στο διχασμό μεταξυ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αξιολογόντας θετικά τον έναν ή τον άλλον, πάντα στα πλαίσια του πολιτικού προσήμου. Το δυστύχημα φαίνεται, όμως, να είναι αφενός αποτέλεσμα εκτεταμένης εγκατάληψης του σιδηρόδρομου από πολύ παλιότερες πολιτικές διαδικασίες, αφετέρου εγκληματικής αδιαφορίας στο παρόν και άστοχων και παραπλανητικών πολιτικών υποσχέσεων γύρω από την ιδιωτικοποίησή του. Η πώληση του εκμεταλλευτή της υποδομής δεν έγινε ποτέ για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία του κάτους να μην αναλαμβάνει έξοδα για παροχές και να εντοπίζει μόνο τις ευκαιρίες του κέρδους, στην οποία και στηρίζεται η απόφασή του να απαλαγεί από την ιδιοκτησία των μηχανών και να περιοριστεί στο δίκτυο. Στο τοπίο του σύγχρονου ελληνικού καπιταλισμού, δίκτυο και εκμεταλευτής παρακμάζουν και υποχρηματοδοντούνται εξίσου.

   Τέλος αναπτύσσεται μια διδακτική πρόταση για τη Β' γυμνασίου, που αξιοποιεί τον Κριτικό Γραμματισμό και έχει δομηθεί με βάση το μοντέλο των πολυγραμματισμών. Τα δύο μοντέλα είναι συγκοινωνούντα δοχεία καθώς αντιμετωπίζουν τη γλώσσα από την άποψη της επικοινωνίας και χρησιμοποιούν την Κριτική Ανάλυση Λόγου προς μια χειραφετητική κατεύθυνση, ενώ η ανάγνωση της εικόνας είναι απαραίτητη για την εξοικείωση με πολυτροπικά περιβάλλοντα, όπως το διαδίκτυο.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές