ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Από τη Χούντα έως τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ»

ΗUMOR AND POLITICS "From the Junta to the first years of PASΟK governance" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ-ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. Κουτσοπανάγου, Παναγιούλα
 8. Κατσάπης, Κωνσταντίνος | Μπάλτα, Νάση
 9. Χιούμορ, Χούντα, Λογοκρισία, Μεταπολίτευση, ΠΑΣΟΚ
 10. ΔΙΣ 54
 11. 40
 12. 0
  • Η δεκαετία του ’70 μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είναι μια από τις πλέον αμφίσημες στις δεκαετίες της σύγχρονης Ελλάδας, γιατί το μισό χρονικό διάστημα η Ελλάδα ήταν κάτω από το πολίτευμα της δικτατορίας των συνταγματαρχών και το άλλο μισό μετά την ανατροπή της χούντας έχουμε τη θεμελίωση της αβασίλευτης δημοκρατίας. Προς το τέλος δε της δεκαετίας, έχει ήδη αρχίσει να καλλιεργείται το κλίμα για την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, που σηματοδοτεί την αλλαγή και το τέλος ουσιαστικά του μετεμφυλιακού καθεστώτος. Αναμενόμενα, το χιούμορ έπαιξε τεράστιο ρόλο στην κριτική των δύο περιόδων, της χούντας και της μεταπολίτευσης. Στη παρακάτω εργασία εξετάζουμε τις ποικίλες εκφάνσεις του χιούμορ αναφορικά με την πολιτική κατάσταση, όπως αυτό εκφράζεται δημόσια μέσα από γελοιογραφίες, χρονογραφήματα, τραγούδια, κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές παραστάσεις (κυρίως επιθεωρήσεις), τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές και προκηρύξεις πολιτικών παρατάξεων αλλά και ιδιωτικά, κυρίως μέσα από ανέκδοτα, πολιτικά συνθήματα και γκράφιτι.
  • The decade of the 70’s we can claim to be one of the most ambiguous in the decades of modern Greece, because half of the time Greece was under the regime of the dictatorship of the colonels and the other half after the overthrow of the junta we have the foundation of kingless democracy. Towards the end of the decade, the climate for the rise of power in PASOK has already begun to be cultivated, which marks the change and the end of the post-gender regime. Predictably, humor played a huge role in the criticism of the two periods, the junta and the Post-Junta period. In the following work, we examine the various manifestations of humor regarding the political situation, as it is expressed publicly through cartoons, cartoons, songs, films, theatrical performances (mainly inspections), television and radio broadcasts and proclamations of political factions, but also privately, mainly through jokes, political slogans and graffiti
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές