Η λειτουργία της μνήμης και της εθνικής συνείδησης στο Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη

The function of memory and national consciousness in Axion Esti by Odysseas Elytis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 103
 7. Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η.
 8. Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος Η. | Νίκου Χρήστος | Γαραντούδης Ευριπίδης
 9. Ελύτης | Άξιον Εστί | Μνήμη | Εθνική συνείδηση
 10. Δημιουργική Γραφή /ΔΓΡ50
 11. 1
 12. 64
 13. 7
 14. Περιλαμβάνει εικόνες
  • Περίληψη

   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αποτελείται από τρία διακριτά κεφάλαια και συνιστά μια διερεύνηση της λειτουργίας της μνήμης και της εθνικής συνείδησης στο Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη. Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στο έργο και στην έμπνευση του δημιουργού, τις επιρροές που δέχτηκε, την τεχνοτροπία και τη συνέργεια της διακαλλιτεχνικότητας, οι οποίες διαμορφώνουν με καθοριστικό τρόπο το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Επίσης, μελετάται η αρχιτεκτονική του κατασκευή, το νοηματικό του κέντρο και η διαχρονική του επίδραση, καθώς η μοναδικότητά της απασχολεί την λογοτεχνική κριτική μέχρι τις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζεται η λειτουργία της ιστορικής μνήμης και το πώς αυτή συνδιαλέγεται με το δημοτικό τραγούδι και τη λαϊκή παράδοση, με κύριο άξονα αναφοράς το ελληνικό τοπίο. Διερευνάται η σχέση Ποίησης και Ιστορίας και η ποιητική δημιουργία του μηχανισμού της μυθογένεσης. Στο τρίτο κεφάλαιο, μελετώνται τα στοιχεία της «ελληνικότητας» στο Άξιον Εστί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που της έχει προσδώσει ο δημιουργός μέσα από την ποιητική του σύνθεση. Εξετάζεται ο όρος  «εθνικός ποιητής» και η απόδοσή του στον Ελύτη για το σύνολο του έργου του και κυρίως για το Άξιον Εστί, που στάθηκε σταθμός στην παγκόσμια ποίηση χαρίζοντάς του το βραβείο Νόμπελ το 1979.

   Το δεύτερο μέρος, το δημιουργικό, συνιστά μια πρόταση γραφής επηρεασμένης κυρίως από τη δομή και τη θεματική του Άξιον Εστί, η οποία διατηρεί τον προμηθεϊκό χαρακτήρα του έργου. Αποτελείται από τρία μέρη και είναι εμπνευσμένη από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Το πρώτο μέρος συγκροτείται από πέντε ποιήματα, στα οποία σκιαγραφείται ο κόσμος και η στάση του ποιητικού υποκειμένου απέναντι στα πράγματα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από ποιήματα και πεζά, τα οποία αναφέρονται στα «πάθη» της σύγχρονης κοινωνίας με κύριο άξονα τον άνθρωπο. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει δύο ποιήματα, τα οποία περικλείουν όλον τον προβληματισμό για το μέλλον του κόσμου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί.


  • Abstract

   This postgraduate thesis consists of two parts. The first part, the theoretical part, constitutes an investigation of the function of memory and national consciousness in Axion Esti by Odysseas Elytis. The theoretical part consists of three chapters. In the first chapter, a brief reference to the work and the inspiration of the creator is attempted, the influences he received, the technique and the synergy of inter-artistry, which decisively shaped the final aesthetic result. Also, its architectural construction, its semantic center and its timeless effect are studied, as its uniqueness preoccupies literary criticism to this day. The second chapter examines the function of historical memory and how it interacts with folk song and folk tradition with the Greek landscape as the main axis of reference. The relationship between Poetry and History and the poetic creation of the mechanism of mythogenesis are investigated. In the third chapter, the elements of "Greekness" in Axion Esti and the special characteristics that the author has given to it through his poetic composition, are studied. The term "national poet" is examined, as well as its attribution to Elytis for his entire work and especially for Axion Esti, which became a milestone in global poetry by awarding him the Nobel Prize in 1979.

   The second part, the creative one, constitutes a writing proposal influenced mainly by the structure and thematic of Axion Esti, which preserves the Promethean character of the work. It consists of three (3) parts and is inspired by modern reality. The first part consists of five poems, where the world and the attitude of the poetic subject towards things are outlined. The second part consists of poems and prose, which refer to the "passions" of modern society with the main axis being man. The third part includes two poems, which encompass all the reflection on the future of the modern world, as it has been shaped.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές