Εγκληματολογικές εκφάνσεις στη «Φόνισσα» του Α. Παπαδιαμάντη

Criminal dimensions in «The Murderess» by A. Papadiamandis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 56
 7. Θανάσης Β. Κούγκουλος
 8. Φίλιππος Παππάς | Παναγιώτης Καγιαλής
 9. «Η Φόνισσα» | Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης | Εγκληματολογία | Ιδεοληπτικοί εγκληματίες | Γυναικείο έγκλημα
 10. Δημιουργική Γραφή/Διπλωματική Εργασία ΔΓΡΔΕ
 11. 30
 12. 0
  • Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πεζογράφους παρουσιάζει το «κοινωνικόν μυθιστόρημα» Η Φόνισσα. Πρωταγωνίστρια είναι η Χαδούλα, η οποία εναντιώνεται στην καθορισμένη κοινωνική νόρμα και κάνει την «επανάστασή» της. Ενεργεί τελικά βίαια και σκοτώνει τα εγγόνια της.

   Στην παρούσα διπλωματική εργασία ερευνάται η σχέση μεταξύ του δικαίου και της λογοτεχνίας, αλλά και η πορεία της ηρωίδας προς στο έγκλημα. Επιπλέον, αναλύεται η επίδραση της θρησκείας στη ζωή και κατ’ επέκταση στα έργα του Παπαδιαμάντη, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής. Προβάλλονται η χριστιανική κοσμοθεωρία και οι ορθόδοξες αρχές, ενώ γίνεται αισθητή η αντίφαση μεταξύ του ηθικού προσανατολισμού που επιτάσσει ο δρόμος του χριστιανισμού και των πράξεων της Φόνισσας.

   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο διάφορες νομικές προεκτάσεις και καταστάσεις του ποινικού δικαίου παρουσιάζονται στο διήγημα. Η Φόνισσα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς σε εγκλήματα που διαπράττονται από γυναίκες. Παρουσιάζεται η εγκληματική πορεία της Φόνισσας, από την τέλεση του πρώτου εγκλήματος μέχρι το τελευταίο. Η ίδια εμφανίζεται ως ένα πρόσωπο βαθύτατα ιδεοληπτικό, ενώ η ιδιαιτερότητα και η εμμονή της, την οδηγούν στην τέλεση εγκλημάτων. Παρατηρώντας την ψυχή και την πορεία της Φόνισσας διαπιστώνουμε κοινά σημεία με την πορεία των ανθρώπων του σήμερα. Έπαρση, σύγχυση και παρερμηνεία καταστάσεων, που οδηγούν τον άνθρωπο σε υπέρβαση ορίων και κατάλυση ηθικών αξιών. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων, προσδίδοντας διαστάσεις κοινωνικές, ηθικές και ψυχολογικές στα αίτια του εγκλήματος.

  • Alexandros Papadiamandis is one of the most important writers of recent Greek history. He is well known for the "social novel" The Murderess. The protagonist is named Hadoula, who opposes the established social norms and leads her own "revolution". She acts out violently killing her own grandchildren.

   In this thesis, the relationship between law and literature is investigated, as well as the heroine, Hadoula’ s, path to crime. In addition, the influence of religion, in the author Papadiamandis’ life and work is demonstrated. The Christian worldview and the orthodox principles are presented, alongside the contradiction between them and the actions of Fonissa (Hadoula’s nick-name).

   Furthermore it is interesting the way in which criminal law is presented in this novel. The Murderess is an example of crimes committed by women. The criminality and motivation for the murders are described from Fonissa’s first crime to the last. She emerges as an obsessive person, whose obsession leads her to kill. By observing the way, she thinks and behaves we can find similarities with other female criminals today. Mindsets and personality traits such an arrogance, confusion and misinterpretation, lead people to act out of limits and destroy moral values. We are confronted with the issue gender equality as to the causes of crimes, in addition to the moral and psychological dimensions.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές