Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου στη Δημόσια Ιστορία

The blasting of the Gorgopotamos bridge in Public History (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 107
 7. Στράτος Δορδανάς
 8. Πολυμέρης Βόγλης, Μενέλαος Χαραλαμπίδης
 9. Γοργοπόταμος, Βελουχιώτης, Ζέρβας, Αντίσταση, ανατίναξη, μνήμη
 10. Ιστορία και χώρος ΔΙΣ55
 11. 1
 12. 50
 13. 2
 14. Φωτογραφίες
  • Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου στη Δημόσια Ιστορία. Τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1942 είχαν τη δική τους δυναμική στα χρόνια της Κατοχής. Στην μεταπολεμική  Ελλάδα τα γεγονότα αυτά συνέχισαν να απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ο Εμφύλιος Πόλεμος που ακολούθησε , έγινε το φίλτρο μέσα από το οποίο παράχθηκε ο πολιτικός λόγος για τη δεκαετία του 1940, τουλάχιστον μέχρι την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συμπεριλήφθηκε ο Γοργοπόταμος. Η Μεταπολίτευση και η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης το 1982 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέτρεψε τα προδικτατορικά δεδομένα πρόσληψης της δεκαετίας του 1940. Η ψήφιση του νόμου 1285 ανέδειξε μια νέα εικόνας της Αντίστασης κατά των κατακτητών, μετατρέποντας  την ανατίναξη της γέφυρας σε κεντρικό αντιστασιακό γεγονός και τόπο εορτασμού. Η συνεργασία των δύο μεγαλύτερων αντιστασιακών οργανώσεων της Κατοχής για την επιτυχία του εγχειρήματος, του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, έφερε στο προσκήνιο τις προσωπικότητες των Άρη Βελουχιώτη και Ναπολέοντα Ζέρβα. Σε όλη τη διάρκεια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου μέχρι σήμερα το γεγονός της ανατίναξης και οι φυσικοί πρωταγωνιστές της κατέχουν κεντρική θέση  στη συλλογική μνήμη. Πληθώρα μνημονικών πρακτικών συναντώνται στον δημόσιο χώρο, διαμορφώνοντας την καθημερινότητα των ανθρώπων και διατηρώντας ζωντανή την ενθύμησή τους στους πολίτες. Μέσα από παραδοσιακές και πιο σύγχρονες μορφές ενημέρωσης, μέσα από την τέχνη και τα σχολικά βιβλία η γέφυρα του Γοργοποτάμου, ο Άρης Βελουχιώτης και ο Ναπολέων Ζέρβας «δηλώνουν» παρόντες στη δημόσια σφαίρα. Σε όλες τις παραπάνω εκφάνσεις της Δημόσιας Ιστορίας κεντρικό ρόλο κατέχει η εκάστοτε πολιτική συγκυρία και πραγματικότητα.

  • The subject of this assignment refers to the blasting of the Gorgopotamos bridge in Public History. The events of November 1942 had their own dynamics during the years of Occupation. In post-civil war Greece, those events continued to preoccupy Greek society. The Civil War that followed Liberation became the filter through which political discourse was produced for the 1940s, at least until the fall of the colonel’s dictatorship. Gorgopotamos was included in such an environment. Political transition and the recognition of the National Resistance in 1982 by the PASOK government overtuned the pre-dictatorial recruitment figures of the 1940s. The passing of the Law 1285 highlighted a new image of the Resistance against the conquerors, rendering the blasting of the bridge a major resistance event and place of celebration. The cooperation of the two largest resistance organizations of the Occupation for the success of the project, ELAS and EDES, put the spotlight on the personalities of Aris Velouchiotis and Napoleon Zervas. Throughout the period from the end of the Civil War until today, the event of the bombing and its physical protagonists have been central to the collective memory. A multitude of mnemonic practices are found in the public space, shaping people’s daily lives and keeping their memory alive in the citizens. Through traditional and more modern forms of information, through art and school textbooks, the Gorgopotamos bridge, Aris Velouchiotis and Napoleon Zervas "declare" their presence in the public sphere. In all the above manifestations of Public History, the political situation and reality play a central role.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές