Ο πολυτροπικός γραμματισμός στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε αλβανόφωνους/ες μαθητές/τριες του Γυμνασίου μέσα από πολυτροπικά κείμενα του βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Α Γυμνασίου.

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΥΛΑΪΔΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Ανδρουλάκης Γεώργιος
 8. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΗ ΡΟΥΣΟΥΛΙΩΤΗ
 9. πολυπολιτισμικότητα | γραμματισμός | πολυτροπικότητα | δεύτερη γλώσσα | ποιοτική
 10. ΑΔΕ 70 «ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
 11. 13
 12. 11
  • Η ραγδαία  ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και  των τεχνολογικών μέσων έχει προκαλέσει τη  μετατόπιση από τους παραδοσιακούς τρόπους αλληλεπίδρασης, μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο επικοινωνίας. Οι συγκεκριμένες αλλαγές αποτελούν πλέον κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, ασκώντας σημαντική επιρροή στον τρόπο λειτουργίας τους, παρέχοντας με άμεσο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο.  Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η μετανάστευση και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν μεγάλη πρόκληση για πολλά κράτη σε όλον τον κόσμο. Ειδικότερα, η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μία  μεγάλη προσφυγική κρίση,  κατά τη διάρκεια της οποίας χιλιάδες προσφυγόπουλα έχουν εγγραφεί στα ελληνικά σχολεία μετά την έναρξη του πολέμου το 2015 στη Συρία, με αποτέλεσμα η σύνθεση της τάξης να έχει αποκτήσει έναν περισσότερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ασκεί σημαντική επιρροή, όχι μόνο στο περιβάλλον της τάξης αλλά επίσης και στην ακαδημαϊκή επένδυση και δέσμευση του μαθητικού πληθυσμού.

   Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκσυγχρονίσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση, η οποία ήταν εστιασμένη στο πρόγραμμα σπουδών  και να στραφούν στον πολύγλωσσο πληθυσμό της σχολικής τάξης, επιδιώκοντας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται το πώς η πολυτροπική προσέγγιση μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον τάξης με στόχο τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων. Στην εργασία μελετάται και αξιολογείται η χρήση των πολυτροπικών κειμένων στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου και προτείνονται 5 σενάρια διδασκαλίας για να κατανοηθεί ο ρόλος των πολυγραμματισμών στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των προσφύγων.

   Η ραγδαία  ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς επίσης και  των τεχνολογικών μέσων έχει προκαλέσει τη  μετατόπιση από τους παραδοσιακούς τρόπους αλληλεπίδρασης, μεταβάλλοντας με τον τρόπο αυτό το πεδίο επικοινωνίας. Οι συγκεκριμένες αλλαγές αποτελούν πλέον κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών, ασκώντας σημαντική επιρροή στον τρόπο λειτουργίας τους, παρέχοντας με άμεσο τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο.  Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η μετανάστευση και η παγκοσμιοποίηση αποτελούν μεγάλη πρόκληση για πολλά κράτη σε όλον τον κόσμο. Ειδικότερα, η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μία  μεγάλη προσφυγική κρίση,  κατά τη διάρκεια της οποίας χιλιάδες προσφυγόπουλα έχουν εγγραφεί στα ελληνικά σχολεία μετά την έναρξη του πολέμου το 2015 στη Συρία, με αποτέλεσμα η σύνθεση της τάξης να έχει αποκτήσει έναν περισσότερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ασκεί σημαντική επιρροή, όχι μόνο στο περιβάλλον της τάξης αλλά επίσης και στην ακαδημαϊκή επένδυση και δέσμευση του μαθητικού πληθυσμού.

   Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκσυγχρονίσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση, η οποία ήταν εστιασμένη στο πρόγραμμα σπουδών  και να στραφούν στον πολύγλωσσο πληθυσμό της σχολικής τάξης, επιδιώκοντας να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό στη συγκεκριμένη εργασία μελετάται το πώς η πολυτροπική προσέγγιση μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον τάξης με στόχο τη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων. Στην εργασία μελετάται και αξιολογείται η χρήση των πολυτροπικών κειμένων στη Νεοελληνική Γλώσσα της Α Γυμνασίου και προτείνονται 5 σενάρια διδασκαλίας για να κατανοηθεί ο ρόλος των πολυγραμματισμών στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά των προσφύγων.

  • The rapid development of new technologies as well as technological means has caused a shift from traditional ways of interaction, thus changing the field of communication. These changes are now a main feature of modern societies, exerting a significant influence on the way they operate, providing any information in an instantaneous manner by any means.  At the same time, it is argued that migration and globalisation are a major challenge for many states around the world. In particular, our country is called upon to manage a major refugee crisis, during which thousands of refugee children have been enrolled in Greek schools since the start of the war in Syria in 2015, and as a result the composition of the classroom has taken on a more multicultural character. This situation exerts a significant influence not only on the classroom environment but also on the academic investment and engagement of the student population. For this reason, educators are called upon to modernize traditional curriculum-focused education and turn to the multilingual classroom population, seeking to attract students' interest in the educational process. In this context, this paper studies how the multimodal approach can be adapted to a multicultural classroom environment with the aim of school integration of refugee children. The paper studies and evaluates the use of multimodal texts in the Modern Greek Language of the first grade and proposes 5 teaching scenarios to understand the role of multimodal texts in the educational process for refugee children.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές