Οι γλωσσικές αντιλήψεις του Κωστή Παλαμά για τη γλωσσική αλλαγή , η θέση του στο γλωσσικό ζήτημα και αξιοποιήσή τους στη διδακτική πράξη

Kostis Palamas' linguistic perceptions of language change,his position on the language question and their use in teaching practice (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΑΜΩ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 30 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 77
 7. Γεωργακόπουλος, Αθανάσιος
 8. Γεωργακόπουλος Αθανάσιος, Μαρκόπουλος Θεόδωρος
 9. Γλωσσική αλλαγή, γλωσσικό ζήτημα, γλωσσικοί μύθοι, Κωστής Παλαμάς,διδακτική πράξη
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ΑΔΕ 52
 11. 1
 12. 57
 13. 0
 14. "Ταυτότητες αφηγήσεις και γλωσσική εκπαίδευση "/ Αρχάκης,Α. &Τσάκωνα,Β. "Η ελληνική γλώσσα ,Μεσαιωνική και Νέα" / Browning " Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία " / Holmes,j. " Η ιστορία της Ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές ως την ύστερη αρχαιότητα"/Χρηστίδης ,Α.Φ. "Γλωσσική διδασκαλία;Χθές,σήμερα,αύριο.Μια πολιτική προσέγγιση."/Κουτσογιάννης, Δ. "Δέκα μύθοι για την ελληνική γλώσσα"/ Χάρης,Γ. "Γλωσσική αλλαγή" / Καραντζόλα,Ε.& Φλιάτουρας,Α. "Ιστορική γλωσσολογία:Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής" / Macmahon, A. " Συνοπτική ιστορία της Ελληνικής γλώσσας " / Μπαμπινιώτης,Γ. " Ελληνική γλώσσα : Παρελθόν,Παρόν,Μέλλον" / Μπαμπινιώτης ,Γ. "Μίλα μου για τη γλώσσα : Μικρή εισαγωγή στη γλωσσολογία " / Παναγιωτίδης ,Φ. " Το διδακτικό υλικό για το γλωσσικό μάθημα του δημοτικού και η παιδαγωγικ΄ή του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών στο γλωσσικό μάθημα του δημοτικού " / Φτερνιάτη,Α. "Γλώσσα , Πολιτική,Πολιτισμός" / Χρηστίδης, Α.Φ. "Η ιστορία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας " / Χρηστίδης ,Α.Φ. " Ιστορία της ν΄έας ελληνικής γλώσσας " / Tonet,H.
  • Παρόλο που το φαινόμενο της γλωσσικής αλλαγής συνιστά αδιαμφισβήτητο γεγονός, κάθε συζήτηση μέσα στην ελληνική κοινωνία που το αφορά δημιουργεί εντάσεις. Αυτή η γενικότερη αρνητική στάση απέναντι στη γλωσσική αλλαγή έχει αντίκτυπο και στην ειδικότερη στάση απέναντι σε αυτήν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι ένα βασικό ζήτημα στην ελληνική εκπαίδευση το κατά πόσον έχει ενταχθεί στη θεματογραφία του υλικό που σχετίζεται με σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, όπως π.χ. το γλωσσικό ζήτημα. Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να αναδειχθεί αυτό το κενό και να τονιστεί η ανάγκη να ενσωματωθούν στη διδακτική πράξη κείμενα και πληροφορίες που θα φωτίζουν κάποιους από αυτούς τους σταθμούς. Πιο συγκεκριμένα, θα επικεντρωθώ στο έργο του ποιητή Κωστή Παλαμά και τις αντιλήψεις του για τη γλωσσική αλλαγή και το γλωσσικό ζήτημα. Μέσα από αυτή την επισκόπηση του έργου του γίνεται σαφές ότι όχι μόνο είναι δυνατή η διδακτική αξιοποίηση αυτού του έργου, αλλά αποτελεί σημαντική προσθήκη στο υπάρχον διδακτικό υλικό. Η μέθοδος των πολυγραμματισμών επιλέγεται ως η πλέον κατάλληλη για τον σκοπό αυτό.

  • Despite the inevitability of language change, the topic elicits intense reactions when discussed within Greek society. This prevailing negative attitude towards language change adversely influences the attitudes towards the phenomenon of language change that have permeated the Greek education system. One of the main concerns about the Greek education system is the lack of educational content pertaining to crucial milestones in the history of the Greek language, including the language question. This thesis aims to draw attention to this gap and underscore the necessity of incorporating texts and information that shed light on these milestones into the teaching practice. In particular, this thesis centers around the exploration of the poet Kostis Palamas' contributions and perspectives concerning language change in general, with a specific emphasis on the language question. By examining his work, it becomes evident that utilizing Kostis Palamas' work for educational purposes would not only be viable but also a valuable supplement to the existing educational materials.The method of polyliteracies is chosen as the most suitable for thiw purpose.

 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.