Το καθεστώς Μεταξά και η 25η Μαρτίου 1821. Η ιδεολογική χρήση της επετείου, θεσμικός λόγος και Τύπος της εποχής.

The Metaxas regime and March 25th 1821. The ideological use of the anniversary, institutional discourse and press of the time. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. Σταύρος Παναγιωτίδης
 8. ΒΑΦΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 9. 4η Αυγούστου | 25η Μαρτίου 1821 | Ελληνικός Τύπος | Ελλάδα του Μεσοπολέμου | Θεσμικός λόγος | Συλλογική μνήμη
 10. ΔΙΣ60 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
 11. 1
 12. 36
 13. 0
 14. Περιέχεται παρ΄ρτημα με εικόνες
  • Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ιδεολογικής χρήσης της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 απο το καθεστώς της 4ης Αυγούστου κατά τη περίοδο 1937-1940. Βασικό πρωτογενές υλικό θα αποτελέσει ο Τύπος της εποχής και πιο συγκεκριμένα οι εφημερίδες Ακρόπολις, Αθηναïκα Νέα και Καθημερινή.

  • The purpose of this paper is to investigate the ideological value of 25th of March 1821, during the 4th of August regime (1937-1940), drawing upon the press of the time and specifically the newspapers Acropolis, Athinaika Nea and Kathimerini

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές