Η γυναίκα στο πεζογραφικό έργο του Μ. Καραγάτση

The woman in the prose work of M. Karagatsis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΗΓΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. Φαλαγκάς, Νικόλαος
 8. ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΤΑΚΗΣ | Πέτσα, Βασιλική
 9. Female characters, M.Karagatsis, Lieutenant Liapkin, The Great Chimera, “10”
 10. ΔΓΡΔΕ
 11. 0
  • Στα μυθιστορήματα της ρεαλιστικής πεζογραφίας ιδιαίτερη σημασία έχουν τα πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην πλοκή. Στο πεζογραφικό έργο του Μ. Καραγάτση οι γυναικείοι χαρακτήρες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς καθορίζουν, με απροσδόκητο συχνά τρόπο, τη μοίρα των ηρώων παρότι δεν διαδραματίζουν πάντοτε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι γυναικείοι χαρακτήρες σε τρία μυθιστορήματα του Μ. Καραγάτση τα οποία γράφτηκαν σε διαφορετικές δεκαετίες, στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν (1933), στη Μεγάλη Χίμαιρα (1953) και στο «10» (1964), τα οποία διαδραματίζονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εξετάζεται η εξέλιξη των γυναικείων χαρακτήρων, ενώ μέσα από τη μελέτη και τη σύγκριση προκύπτει η σταδιακή αναβάθμιση των γυναικείων μορφών αλλά και η υιοθέτηση προοδευτικών απόψεων από το συγγραφέα για τη σχέση των δυο φύλων. Το δημιουργικό μέρος της εργασίας αναφέρεται στην ιστορία μιας γυναίκας που παλεύει να νικήσει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις κοινωνικές συνθήκες που την οδηγούν σε ανήθικες συμπεριφορές προκειμένου να επιβιώσει.
  • Abstract In realistic fiction the characters play a significant role in the plot of the novel. In Karagatsi’s prose work, the female characters are of great interest as they define, often in an unexpected way, the heroes’ fate although they do not always illustrate leading roles. The female characters in Colonel Liapkin(1933), The Great Chimera (1953) and ‘10”(1964),the three novels by M.Karagatsi, whose storylines take place in different time periods and were written in different decades, are observed and also compared . The evolution of the female characters is depicted in the three novels while the adoption of the author’s radical ideas regarding the relationship between the two genders is the outcome of their study and comparison. The creative part of work refers to the story of a woman who struggles to overcome social conditions that lead her to immoral behaviors in order to survive.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές