Κριτική ανάλυση λόγου στη δραματική τηλεοπτική σειρά Κόκκινο Ποτάμι: Η αξιοποίησή της κατά τη διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας στο πλαίσιο του παιδαγωγικού μοντέλου των πολυγραμματισμών.

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 29 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΜΑΡΙΝΑ ΤΖΑΚΩΣΤΑ
 8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ
 9. Γλωσσική ποικιλότητα | γεωγραφική γλωσσική ποικιλότητα | ποντιακή διάλεκτος | κείμενα μαζικής κουλτούρας | γλωσσική εκπαίδευση | δραματικές τηλεοπτικές σειρές | κριτικός γραμματισμός | μοντέλο πολυγραμματισμών
 10. ''΄΄΄΄΄ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ''/ ΑΔΕ62
 11. 58
 12. 0
 13. Περιέχει χάρτες, εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), ''Σύγχρονες Τάσεις στη Γλωσολογία για Εκπαιδευτικούς''. Σκοπός της είναι να πραγματευθεί και να διερευνήσει την αξιοποίηση των δραματικών σειρών στη διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας. Η εστίαση δίνεται στην ποντιακή διάλεκτο και στον τρόπο που προβλήθηκε μέσα από τη δραματική τηλεοπτική σειρά Κόκκινο Ποτάμι τη χρονιά 2019-2020 από τη συχνότητα του Open. Αρχικά, επιχειρείται η προσέγγιση του όρου γλωσσική ποικιλότητα και δίνεται έμφαση στα χαρακτηριστικά και στις καταβολές της ποντιακής διαλέκτου. Μέσα από την έρευνα που διεξήχθη διαπίστωνεται πως ο τρόπος προβολής της ποντιακής διαλέκτου στη σειρά Κόκκινο Ποτάμι καταρρίπτει τα κυρίαρχα στερεότυπα και τις λανθάνουσες ιδεολογίες που προβάλλονται συχνά για την ποντιακή διάλεκτο στα κείμενα μαζικής κουλτούρας. Η ενσωμάτωση του διαλεκτικού λόγου στο σχολείο μέσα από την εν λόγω δημοφιλή σειρά ενδείκνυται για διδακτική χρήση και μελέτη. Η διδακτική πρόταση που προτείνεται ενσωματώνει τις νέες τάσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας και βασίζεται στο παιδαγωγικό μοντέλο των πολυγραμματισμών. Μέσα από το προτεινόμενο διδακτικό μοντέλο αποδεικνύεται πως οι δραματικές σειρές ιστορικού περιεχομένου προωθούν και προβάλλουν με θετικό πρόσημο τον διαλεκτικό πλούτο της γλώσσας μας. Η διδακτική αξιοποίηση των δραματικών σειρών εν γένει, φαίνεται πως είναι ικανή να ενισχύσει το γλωσσικό μάθημα δημιουργώντας συναισθήματα γλωσσικής ενσυναίσθησης σε όλους τους μαθητές διαλεκτόφωνους και μη.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές