«Η ποιητική διαδρομή του Χάρη Βλαβιανού (1983-2023) και ο διάλογός του με την ελληνική ποιητική παράδοση».

"The poetic course of Haris Vlavianos and his dialogue with the Greek poetic tradition" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ - ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 05 Αυγούστου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Γαραντούδης, Ευριπίδης
 8. Γαραντούδης Ευριπί΄δης- Δασκαλά Ευαγγελία- Πατερίδου Γεωργία
 9. Βλαβιανός, μεταμοντερνισμός, ελληνική ποιητική παράδοση.
 10. Ελληνική λογοτεχνία- ποίηση
 11. 37
 12. 4
  • Η παρούσα εργασία παρακολουθεί την επί σαράντα έτη ποιητική πορεία του Χάρη Βλαβιανού από τη στιγμή που πρωτοεμφανίζεται το 1983 έως σήμερα. Επιχειρείται η εκ του σύνεγγυς προσέγγιση των ποιητικών του συλλογών αρχής γενομένης από την τέταρτη ποιητική συλλογή (1989), εφόσον οι τρεις πρώτες χαρακτηρίζονται από τον ίδιον τον ποιητή ως ποιητικές ασκήσεις ενταγμένες σε μια προσπάθεια αναζήτησης του προσωπικού του ύφους. Στόχο της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της ποίησης του Βλαβιανού, αλλά και της  θεματολογίας της, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως ο έρωτας, ο θάνατος, η αγάπη, η φιλία, η μοναξιά, η μνήμη, η ιστορία, ο φιλοσοφικός, κοινωνικός και πολιτικός στοχασμός, η ποίηση. Επισημαίνονται τα σημεία εκείνα που καταδεικνύουν πως η ποιητική παραγωγή του Χάρη Βλαβιανού αποτελεί προϊόν αδιάλειπτου και γόνιμου διαλόγου τόσο με την παγκόσμια όσο και με την ελληνική ποιητική παράδοση. Καθώς ο πολύ εκτεταμένος διάλογος με την παγκόσμια λογοτεχνική παραγωγή είναι σχεδόν αυταπόδεικτος, δεδομένου, εξάλλου, ότι ο ποιητής ασχολείται συστηματικά με τη μετάφραση ξένων ποιητών ήδη από το έτος 1986, ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται, ώστε να φωτιστεί όσο το δυνατόν εναργέστερα ο διάλογος της ποίησης του Βλαβιανού με την ελληνική ποιητική παράδοση, κυρίως τη νεότερη, η οποία οριοθετείται από την περίοδο της ελληνικής επανάστασης και εξής.  Επιπλέον, έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της προσπάθειας που καταβάλλει ο ίδιος για ανανέωση της ποιητικής τέχνης, με απώτερο στόχο να καθιερωθεί μια νέα αντίληψη αναφορικά με τη σύγχρονη ποίηση, η οποία δεν θα αποτελεί απλώς μια συγκινησιακή έκφραση του κόσμου, αλλά θα εγκολπώνεται και το διανοητικό στοιχείο, το οποίο ο ποιητής θεωρεί στοιχείο sine qua non.

  • This essay follows the forty-year poetic course of Haris Vlavianos from the moment he first appeared until today. There’ s been an effort to approach and examine his poetic collections thoroughly starting from his fourth collection (1989), since the author himself has characterized his first three collections as poetic exercises included in an attempt to search for his personal style. The aim of this essay is to present the morphological characteristics of Vlavianos’ poetry, as well as its subject matter, which covers a wide range of topics, such as love, death, friendship, loneliness, memory, philosophical, social and political reflection, poetry. Underlined are those points which prove beyond any doubt that Haris Vlavianos’ poetic production is the result of an endless and prolific dialogue both with the international and the Greek poetic tradition. Given that the very extensive dialogue with the international poetic production is almost self-evident, since the poet has systematically been translating foreign poets since 1986, there’ s been a special attempt to shed light on the dialogue between Vlavianos’ poetry and the Greek poetic tradition, especially the newer one, which is defined from the period of the Greek Revolution onwards. Furthermore, emphasis is placed on highlighting the effort the author makes to renew the art of poetry with the ultimate goal of establishing a new perception regarding contemporary poetry, which will not just be an emotional expression of the world, but will also incorporate the intellectual element, which the author considers an element sine qua non.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές