Η Γυναίκα στη Ρεαλιστική-Νατουραλιστική ελληνική ηθογραφία και κάποιοι παραλληλισμοί στη σύγχρονη ελληνική ρεαλιστική λογοτεχνία

Woman in Realist-Naturalist Greek Ethnography and Some Parallels in Contemporary Greek Realist Literature (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΣΠΙΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Νίκου, Χρήστος
 8. Παπασπυρίδου, Ιωάννα | Νικαλάου, Πασχάλης
 9. Φύλο, Γένος, Γυναίκα-Ηρωίδα, Κοινωνικά μοτίβα εποχής, Ρόλος γυναίκας, Γαλλικός Ρεαλισμός, Νατουραλισμός, Γενιά του 1880, Ελληνική Ηθογραφία
 10. ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 11. 120
 12. 58
 13. 16
 14. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΟΤΣΗ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ-ΙΟΥΛΙΑ ΠΙΠΙΝΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
  • Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τη μελέτη της γυναικείας ηρωίδας μέσα από το Φύλο και το Γένος στη Ρεαλιστική-Νατουραλιστική Ελληνική ηθογραφία. Αρχικά θα εστιάσουμε στην Γενιά του 1880, στα ρεύματα του Γαλλικού Ρεαλισμού και Νατουραλισμού καθώς και στην επίδραση που είχαν στον ελλαδικό χώρο. Στη συνέχεια της εργασίας θα εξετάσουμε το θέμα του Φύλου και του Γένους μέσα από την ανάλυση διηγημάτων κορυφαίων Ελλήνων συγγραφέων οι οποίοι στιγμάτισαν, καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο, την εποχή τους, και εμπνεύστηκαν από τα ρεύματα του ρεαλισμού και νατουραλισμού την εποχή κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μια μεταστροφή στον προσανατολισμό της ελληνικής ηθογραφίας. Η κύρια εστίαση θα αφορά τα πρόσωπα γυναικείων ηρωίδων. Μέσα από αυτή την ανάλυση θα καταλήξουμε στο ποια ήταν τα κοινωνικά μοτίβα της εποχής καθώς και τα κοινά ή αντιθετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ηρωίδων τις οποίες θα συγκρίνουμε με σύγχρονες ηρωίδες από την συλλογή διηγημάτων της Ευγενίας Μπογιάνου Αυτές (εκδόσεις Πόλις, Μάιος 2022), βιβλίο το οποίο επιλέχθηκε καθαρά γιατί συνοψίζει πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις γυναικείων ηρωίδων τις οποίες μπορούμε να συγκρίνουμε με αυτές του 19ου αιώνα για να δούμε την εξέλιξη της γυναικείας κατάστασης. Τέλος, το δημιουργικό σκέλος της εργασίας θα ακολουθήσει την πορεία των γυναικείων ηρωίδων από το χτες στο σήμερα, μέσω μια συλλογής διηγημάτων και ποιημάτων με κεντρικό άξονα τις ιστορίες γυναικών.
  • In the present dissertation we will deal with the study of the female heroine through Female Sex and Genre in the Greek movement of Study of Manners (Etude de moeurs). We will originally focus on the 1880 Generation, on the movements of French Realism and Naturalism, as well as on the response-effect these had in Greece. We will subsequently view the Female Sex and Gender topic through analyses of short stories written by distinguished Greek authors, who left their imprint –each one in their unique way– on their time. The main focus will be on the female characters. The writing style of the selected short stories is inspired by the Realism and Naturalism movements, at a time when a change of orientation took place, as regards the Greek Study of Manners. Through this analysis, we will attempt to form conclusions regarding the social patterns of the time and the common or opposed characteristics of the heroines, who will be compared to the modern protagonists, featured in Eugenia Boyianou’s short stories collection They (Polis Publications, May 2022), book which was chosen purely because it summarizes many different cases of female heroes which we can compare with those of the 19th century in order to see the evolution of the female situation. Finally, the creative part of this dissertation will follow the course of female protagonists from the past to the present day, through a short stories and poems collection, where the key issue is women’s stories.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές