Το λογοτεχνικό έργο του Βιζυηνού στα σχολικά εγχειρίδια και ο λογοτεχνικός κανόνας

The presence of George Viziinos' literary work within the textbooks and the literary canon (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΧΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΠΑΠΠΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Λογοτεχνικός κανόνας, σχολικά εγχειρίδια, Νεοελληνική Λογοτεχνία (Διδασκαλία), Γεώργιος Μ. Βιζυηνός, προσωπικό ημερολόγιο, Δρομοκαΐτειο.
 10. ΔΓΡ
 11. 84
 12. 4
 13. Το έργο του Βιζυηνού στα σχολικά εγχειρίδια και ο λογοτεχνικός κανόνας
  • Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο, το θεωρητικό ή ερευνητικό μέρος, εστιάζουμε στην παρουσία του λογοτεχνικού έργου του Γεωργίου Μ. Βιζυηνού στα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με την έρευνά μας δεν στοχεύουμε να παραδώσουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο των λογοτεχνικών κειμένων του που εντοπίζονται στις σελίδες τους, αλλά να συζητήσουμε την παρουσία ή ακόμα και την απουσία τους σε συνάρτηση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα ανά εποχές. Χρησιμοποιώντας ως μελέτη-περίπτωσης τον Βιζυηνό επιδιώκουμε να αναδείξουμε την αλληλένδετη σχέση μεταξύ της θεσμικής αντιπροσώπευσης ορισμένων λογοτεχνών στην εκπαιδευτική πρακτική με το σώμα των αποδεκτών κειμένων που συγκροτούν τον λογοτεχνικό κανόνα. Σε ένα δεύτερο μέρος, στο δημιουργικό τμήμα, όπως το αποκαλούμε, περνάμε στην πρακτική εφαρμογή των αρχών της Δημιουργικής Γραφής. Επιχειρούμε να ανασυστήσουμε στιγμές της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού μέσα από ένα υποτιθέμενο ημερολόγιο που κρατά ο ίδιος την περίοδο του εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο.

  • The project in question is divided into two parts. In the first, the theoretical or research part, we focus on the presence of George Viziinos' literary work within the textbooks used for teaching Modern Greek Literature in primary and secondary education. With our research we do not aim to deliver an exhaustive list of his literary texts that can be found in their pages, but to discuss their presence or even their absence in relation to the terms and conditions that contribute to the formation of the literary canon by epochs. Using Viziinos as a case study, we seek to highlight the interconnected relationship between the institutional representation of certain literary figures in educational practice and the body of accepted texts that constitute the literary canon. In a second part, the creative part, as we call it, we move on to the practical application of a Creative Writing. We attempt to reconstruct moments in the life and work of C. Viziinos' life and work through a supposed diary kept by him during the period of his presence in Dromokaiteion.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές