Η ψηφιακή αφήγηση ως μαθησιακό εργαλείο στη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής στο Δημοτικό Σχολείο

Digital storytelling as a learning tool in the teaching of Creative Writing in Primary School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΜΟΥΡΑ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Καλασαρίδου, Σωτηρία
 8. Καλασαρίδου, Σωτηρία | Βακάλη, Άννα | Γαραντούδης, Ευριπίδης
 9. Δημιουργική Γραφή, Ψηφιακή Αφήγηση, Φωτοϊστορία, Δημοτικό Σχολείο
 10. ΔΓΡ
 11. 1
 12. 25
 13. 6

  • Οι μαθητές σήμερα στο ελληνικό σχολείο δεν έχουν το κίνητρο για να παράγουν γραπτό λόγο. Δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη γραπτής έκφρασης και επικοινωνίας. Τα παιδιά συνηθίζουν να γράφουν προκειμένου ο εκπαιδευτικός να διαβάσει και να διορθώσει το γραπτό τους με το φόβο πιθανών λαθών και του αρνητικού σχολιασμού των κειμένων τους. Στον ελεύθερο χρόνο τους ελάχιστα ασχολούνται με δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Η παραγωγή γραπτού λόγου είναι μια διαδικασία αρκετά πολύπλοκη. Ζητούμενο για κάθε εκπαιδευτικό είναι η δημιουργικότητα και τα θετικά ακαδημαϊκά συναισθήματα που θα εισπράξουν οι μαθητές, τα οποία θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων και αυτόνομης συμπεριφοράς.

   Η γραφή δεν είναι τελικά μόνο μια έμφυτη ικανότητα του ανθρώπου, αλλά μπορεί να κατακτηθεί ή ενδεχομένως να καλλιεργηθεί περαιτέρω, μέσα από ελκυστικούς τρόπους και  πρακτικές. Κατά τη δημιουργική γραφή ο μαθητής καλείται να γίνει ο ίδιος δημιουργός της δικής του ιστορίας. Σε κλίμα ομαδοσυνεργατικό τα παιδιά αυτενεργούν, δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν και δημιουργούν.

   Με την Ψηφιακή Αφήγηση ο προφορικός και ο γραπτός λόγος εμπλουτίζεται και η ιστορία παρουσιάζεται πιο συναρπαστικά με την ταυτόχρονη αξιοποίηση  πολυμέσων και τεχνολογικών εργαλείων επικοινωνίας όπως εικόνες, βίντεο, μουσική, ηχογραφημένη αφήγηση

   Η δημιουργική γραφή και η ψηφιακή αφήγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η αξιοποίησή τους από μέρους των εκπαιδευτικών ως αφόρμηση για τη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειμένου, αλλά και ως μέσο  με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τα ίδια τα παιδιά, μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στην ενίσχυση του μαθησιακού επιπέδου όσο και στην κινητοποίηση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών από τον πιο ικανό έως και τον λιγότερο δυνατό και αδιάφορο. 

  • Currently, students in Greek schools do not have the motivation to write. There is no real need for written expression and communication. Students are used to writing for their teachers to read and review, while they possibly experience the fear of making mistakes and receiving negative feedback on their work. In their free time, they rarely engage in activities that require reading and writing. Producing written text is a complicated process. What is needed from every teacher is creativity and the creation of a positive academic environment, which will help students to develop self-motivation and autonomy. Writing is ultimately not just a natural human ability, but something that can be further developed or mastered, through engaging means and practices. In creative writing, the student is asked to become the creator of their own story. In a teamwork environment, children act independently, test things out, discover and create. With digital storytelling, reading and writing is enhanced as the story is presented enthusiastically by the use of multimedia and digital communication tools such as images, videos, music, and recorded readings. Creative writing and digital storytelling are tightly linked. Their use by teachers as a starting point for teaching any subject, but also as a means to create digital stories by the students themselves, can bring positive results both in enhancing the level of learning and in engaging all students, from the most capable and attentive to the least.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές