Η Αντανάκλαση του Ολοκαυτώματος και του Ναζισμού στην Κινηματογραφική Φαντασία του Hollywood

The Reflection of the Holocaust and Nazism in the Hollywood's Cinematic Fantasy (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ-ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. Λεμονίδου, Έλλη
 8. Μποχώτης Αθανάσιος | Κάουα, Αβραάμ
 9. Κινηματογράφος | Ολοκαύτωμα | Ναζισμός | Κωμωδία | Φαντασία
 10. Δημόσια Ιστορία / ΔΙΣ62
 11. 2
 12. 107
  • Ο ναζισμός και το Ολοκαύτωμα έχουν αποτελέσει μία σημαντική έμπνευσης για τον κινηματογράφο. Οι απεικονίσεις τους εκτείνονται σε χιλιάδες ταινίες διαφορετικών ειδών και πολλών διαφορετικών εθνικών κινηματογραφιών, συμπεριλαμβανομένου και του Hollywood, που απασχολεί και την συγκεκριμένη εργασία. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καταδείξει τη σχέση αυτή μεταξύ ναζισμού και Ολοκαυτώματος και κινηματογράφου, και συγκεκριμένα στα κινηματογραφικά είδη αυτά από τα οποία ο ρεαλισμός απουσιάζει. 

  • Nazism and the Holocaust have been important sources of inspiration for cinema. Their depictions span across thousands of films of different genres and from many different national cinematographies, including Hollywood, which is the subject of this paper. The aim of this paper is to demonstrate this relationship between Nazism and the Holocaust and cinema, specifically in those cinematographic genres from which realism is absent.


 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές