Μεταναστευτική λογοτεχνία: η περίπτωση του Γκαζμέντ Καπλάνι

Migrant literature: the case of Gazmend Kapllani (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 73
 7. Βασιλειάδης, Βασίλειος
 8. Βασιλειάδης, Βασίλειος | Πέτσα, Βασιλική | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. Μεταναστευτική λογοτεχνία | Γκαζμέντ Καπλάνι | Υβριδικότητα | Μεταποικιακή θεωρία | Αφηγηματολογία | Γλωσσικά σύνορα | Αμφιθυμία
 10. Δημιουργική Γραφή / ΔΓΡ65
 11. 10
 12. 12
  • Ο όρος μεταναστευτική λογοτεχνία αφορά σε κείμενα που εστιάζουν στην εμπειρία του μετανάστη, τις δυσκολίες προσαρμογής, τις διακρίσεις και τις αλλαγές ταυτότητας που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό.

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε πώς το έργο του Γκαζμέντ Καπλάνι, ενός ελληνόφωνου συγγραφέα γεννημένου στην Αλβανία, πραγματώνει τα γνωρίσματα της σημερινής μεταναστευτικής λογοτεχνίας. Για τον λόγο αυτό εστιάζουμε σε τρία μυθιστορήματα (Μικρό ημερολόγιο συνόρων, Με λένε Ευρώπη, Λάθος χώρα) και επιχειρούμε μια ερμηνευτική προσέγγιση, αξιοποιώντας στοιχεία μεταποικιακής θεωρίας, πολιτισμικών σπουδών και αφηγηματολογίας.

   Στο θεματικό επίπεδο τα ευρήματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στους άξονες αμφιθυμία-υβριδικότητα, γλώσσα και σύνορα. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουμε ότι οι ήρωες των έργων παρουσιάζονται ως σύνθετες προσωπικότητες μέσω της ταυτόχρονης βίωσης αντιθετικών σκέψεων και συναισθημάτων, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η υβριδική ταυτότητα ενός βαλκάνιου κοσμοπολίτη μέσα από τη διαπραγμάτευση με την ιστορική μνήμη. Επίσης, σε όλα τα έργα η γλώσσα γίνεται αντικείμενο λογοτεχνικής πραγμάτευσης και αποτελεί μέσο για μια νέα προσωπική αφήγηση μακριά από το βάρος των τραυματικών εμπειριών του παρελθόντος. Ακόμη, διαπιστώνουμε ότι αναπαραστάσεις των συνόρων είναι παρούσες σε όλα τα μυθιστορήματα, ενώ σταδιακά γίνονται πιο σύνθετες: γεωγραφία, κοινωνικός αποκλεισμός, ιστορικό και προσωπικό τραύμα.

   Στο έργο του συγγραφέα διαπιστώνουμε επίσης στοιχεία υφολογικής υβριδικότητας, όπως χρονικά μη-γραμμικές αφηγήσεις, πολλαπλές οπτικές γωνίες, μείξη μυθοπλασίας και μη-μυθοπλασίας, χρήση μιας γλώσσας που φέρει δημοσιογραφικά στοιχεία. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβάλουν στην ανάδειξη του κατακερματισμού της ταυτότητας και της αποπροσανατολιστικής εμπειρίας του μετανάστη.

   Τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν ένα έργο που λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό γίγνεσθαι και είναι σε επικοινωνία με τη σύγχρονη μεταναστευτική λογοτεχνία.

   Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας παρουσιάζουμε τα πρώτα τρία κεφάλαια ενός μυθιστορήματος που πραγματεύεται τον ξεριζωμό και η αίσθηση του ανήκειν στη σύγχρονη εποχή.

  • Migrant literature refers to literary texts that focus on the migrant experience, the challenges of assimilation, the discrimination and identity shifts that are associated with immigration.

   In this thesis, we discuss how the work of Gazmend Kapplani, an Albanian-born Greek writer, is connected to modern migrant literature. For this reason, we focus on three of his novels (A Short border handbook, My name is Europe, Wrong country) and attempt an interpretive approach that utilises elements of postcolonial theory, cultural studies and narratology.

   On the thematic level, the findings are grouped in the following categories: ambivalence-hybridity, language, and borders. Specifically, we notice that complex characterization is driven by ambivalence, the simultaneous experience of conflicting thoughts and feelings, whereas a hybrid identity of Balkan cosmopolitan emerges by negotiating historic memory. Furthermore, language is a recurrent theme in all novels and associated with a new personal narrative, away from the traumatic memories of the past. Also, we notice that boarder representations are present in all three novels and they gradually become more complex: geography, social exclusion, historic and personal trauma.

   Finally, all novels show elements of stylistic hybridity, such as non-linear narrative, multiple points of view, mixing of fiction and non-fiction, use of language with journalistic elements. These characteristics demonstrate the fragmentation of identity and the disorienting experience of the immigrant.

   These findings highlight a body of work that takes into consideration the current social and cultural setting and is connected to modern migrant literature.

   The creative part of the thesis consists of the first three chapters of a novel that deals with uprooting and the sense of belonging in the modern era.

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.