Μικρά Θαύματα: έξι σπουδαίες low budget ελληνικές ταινίες από τη δεκαετία ’70 έως σήμερα. Σενάριο για μία μικρού μήκους ταινία low budget

Little Miracles: six great low budget greek movies from the 70s to today. Script for a low budget short film (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΑΝΟΥΡΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. Παναγιωτόπουλος , Νίκος
 8. Παναγιωτόπουλος Νίκος | Τριανταφυλλοπούλου, Έλενα | Βλαβιανού, Αντιγόνη
 9. low budget κινηματογραφικές παραγωγές, νέος ελληνικός κινηματογράφος, ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, «χειροποίητο σινεμά»
 10. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 11. 1
 12. 43
 13. 6
  • Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την αξία έξι ελληνικών κινηματογραφικών παραγωγών low budget από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και σήμερα. Εκκινώντας από μία βιβλιογραφική ανασκόπηση της πορείας του ελληνικού κινηματογράφου, εξετάζει τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διαμόρφωσαν το ελληνικό κινηματογραφικό τοπίο. Η εξέταση των ιδιαίτερων συνθηκών των χρονικών περιόδων αποσκοπεί στην ανάδειξη των παραγόντων που δημιούργησαν εξαιρετικές κινηματογραφικές παραγωγές, αν και με πενιχρά μέσα. Ειδικότερα, η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση έξι ταινιών, οι οποίες συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που τις καθιστούν εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά δείγματα της δεκαετίας που ανήκουν: η «Αναπαράσταση» του Θ. Αγγελόπουλου (1970), η «Ευδοκία» του Α. Δαμιανού (1971), «το Δέντρο που πληγώναμε» του Δ. Αβδελιώδη (1986), «το Σπιρτόκουτο» του Γ. Οικονομίδη (2002), ο «Κυνόδοντας» του Γ. Λάνθιμου (2009), τα «Μαγνητικά πεδία» του Γ. Γούση (2021). Κατόπιν, επιχειρείται η συγγραφή ενός σεναρίου για μία μικρού μήκους ταινία low budget.  Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι η ελληνική κινηματογραφική παραγωγή έχει ανάγκη από ποιοτικές ταινίες, οι οποίες ταυτόχρονα έχουν απήχηση στο κοινό, ενώ κρίνεται επιτακτική η αναβάθμιση του κινηματογράφου και η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την ενίσχυσή του.


  • The present report aims to showcase the value of six Greek low budget film productions from the 70’s until today. Starting from a bibliographical review, it examines societal and political conditions that formed Greek cinema. The examination of the circumstances of each time period aims at highlighting the factors that formed exceptional cinema productions, despite the meager means. Specifically, this report focuses on the analysis of six films, which include the characteristics that make them particularly representative samples of the decade that they belong. These are:


   • “Representation” by T. Angelopoulos (1970)


   • “Eudokia” by A. Damianos (1971)


   • “The Tree we Injured” by D. Avdeliodis (1986)


   • “The matchbox” by G. Economides (2002)


   • “Dogtooth” by G. Lanthimos (2009)


   • “Magnetic fileds” by G. Gousis (2021).


   Following this, the writing of a scenario for a short-form, low budget film is attempted. It is a well-known fact that Greek cinema production has a need for quality films, which at the same time resonate with their audience, thus it is imperative to upgrade cinema productions and for the state to provide appropriate concern for its enhancement. 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές