ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ: Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ (No Man’s Land) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

CROSSING THE BOUNDARIES: THE PORTRAYAL OF (No Man's Land) THROUGH THE CINEMA FOR THE FIRST THE FIRST WORLD WAR (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 02 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 207
 7. ΕΛΛΗ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
 8. Έλλη Λεμονίδου | Αθανασιάδης, Θεοχάρης (Χάρης) | ΚΑΟΥΑ, ΑΒΡΑΑΜ
 9. Γη του Κανενός (No Man’s Land), Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, Κινηματογράφος, Joyeux Noël Christian Carion, War Horse Steven Spielberg Im Westem Nichts Neues(All Quiet on the Western Front) Eduard Berger, βιαιοποίηση των κοινωνιών, ψυχολογικό και σωματικό τραύμα.
 10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 11. ΚΑΝΕΝΑ
 12. 12
 13. 226
  • Στόχος της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της κινηματογραφικής απεικόνισης της Γης του Κανενός (No Man's Land) του Δυτικού Μετώπου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ο τρόπος που αυτή διαχέεται στη δημόσια σφαίρα, μέσα από τον φακό του mainstream κινηματογράφου.Το πεδίο που καλύπτει η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τρείς δημοφιλείς ταινίες, που έγιναν παγκόσμια γνωστές, με θέμα τον Μεγάλο Πόλεμο, και επιχειρεί να εξευάσει υον τρόπο που παρουσιάζσουν την εμπειρία του πολέμου, μέσω των επιπτώσεων που παρήγαγε η Γη του Κανενός, προς την ανάδειξη της δυναμικής συμβολής του κινηματογράφουστη μελέτη της ιστορικής πραγματικότητας. Οι ταινίες που εξετάζονται στην παρούσα εργασία, είναι οι Joyeux Noel (2005) του Christian Carion , War Horse (2011) του Steven Spielberg, All Quiet on the Western Front (2022) του Eduard Berger

  • The aim of this paper is to analyse the cinematic representation of No Man's Land on the Western Front of the First World War and the way it is defused on the public sphere, through the lense of the contemporary mainstream cinema. The scope of this paper includes three popular films on the Great War, nd seeks to examine how these films present the experience of war through the effects produced by No Man's Land, toward highlighting the potential contribution of film industry to the study and understanding of the historical reality. The films been examined are Joyeux Noel (2005) by Christian Carion, The War Horse (2011) by Steven Spielberg and the All Quiet on the Western Front (2022) by Eduard Berger.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές