Η παρουσία του Δημήτρη Παπαδόπουλου (Τυμφρηστού) στην παραλογοτεχνία των αρχών του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα της "Γόησσας των Αθηνών".

Demetris Papadopoulos’ s (Tymphrestos) presence in the (para)literature production of early 20thc. Case study: The Charmer of Athens (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΜΩΥΣΕΙΔΟΥ, ΓΙΑΣΜΙΝΑ
 8. Μωυσείδου, Γιασμίνα | Κούγκολος, Αθανάσιος | Πατερίδου, Γεωργία
 9. Δημήτρης Παπαδόπουλος (Τυμφρηστός), αυτοαναφορικότητα, ρομάντζο, Μεσοπόλεμος
 10. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ/ΔΓΡ54
 11. 57
 12. 06
  • Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (Τυμφρηστός) [1870-1930] υπήρξε ο πιο πολυδιαβασμένος συγγραφέας αισθηματικών ρομάντζων της δεκαετίας του 1920, παρόλο που το έργο του κατατάχτηκε στην παραλογοτεχνία και δέχθηκε αρνητική κριτική. Στη συγγραφή του δέχτηκε επιρροές από τα αισθηματικά κοινωνικά μυθιστορήματα της εποχής του και τα "απόκρυφα" των πόλεων, που παρουσιάστηκαν στις πόλεις που ζούσαν Έλληνες, όπως η Κωνσταντινούπολη, κατ' απομίμηση των αντίστοιχων γαλλικών μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα. Ένα από τα κοινά στοιχεία που έχουν τα "απόκρυφα" με το έργο του Τυμφρηστού είναι η αυτοαναφορικότητα, που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε το φαινόμενο της παραλογοτεχνίας. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε η φιλολογική έκδοση του τρίτου μέρους του έργου του Η γόησσα των Αθηνών, που περιέχει αρκετά αυτοαναφορικά στοιχεία. Ακολουθεί το αμιγώς δημιουργικό μέρος της εργασίας, ένα θεατρικό μονόπρακτο, το οποίο αναφέρεται στο αθηναϊκό φιλολογικό καφενείο "Ο μαύρος γάτος", τόπο που σύχναζε ο συγγραφέας.

  • Demetris Papadopoulos (Tymphrestos) [1870-1930] had been the most popular writer of pulp fiction in Greece, in the decade of 1920, although his works met with criticism as being paraliterature. His writing had been affected by the sentimental fiction of his time as well as the mystery novels, that had been popular among the Greeks of Constantinople by the end of the 19th c. in imitation of their french counterparts. A common trait they share with Tymphrystos' works is the self-reference, that allows us to trace the way paraliterature is made. For this reason we edited the third part of his book The charmer of Athens. A purely creative part follows, wich consists of an one act play, that refers to the literary cafe of Athens "The black cat", a place frequented by the writer.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές