Ο Τολστόι αναγνώστης του Φλωμπέρ: θρησκεία και ηθική στη Μαντάμ Μποβαρύ και την Άννα Καρένινα

Tolstoy reads Flaubert: ethics and religion in Madame Bovary and Anna Karenina (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΡΣΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 22 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΟΥ
 8. Νίκου, Χρήστος | Νικολάου, Πασχάλης
 9. Ηθική, θρησκεία, γάμος, μοιχεία, Γκυστάβ Φλωμπέρ, Μαντάμ Μποβαρύ, δίκη, Λέων Τολστόι, Άννα Καρένινα, διήγημα
 10. Ρεύματα και κείμενα ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
 11. 27
 12. 3
 13. Βλαβιανού, Α., Γκότση, Γ., Καρακάση, Κ., Καργιώτης, Δ., Κατσίκαρος, Θ., Πιπινιά, Ι., Προβατά, Δ. & Σπυροπούλου, Α. (2000). Ιστορία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τις αρχές του 18ου αιώνα έως τον 20ο αιώνα. Τόμος Β'
  • Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εξέταση δύο κλασικών μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα που ανάγονται στο λογοτεχνικό κίνημα του ρεαλισμού υπό το πρίσμα της ηθικής και της θρησκείας, της Μαντάμ Μποβαρύ του Γκυστάβ Φλωμπέρ και της Άννας Καρένινα του Λέοντα Τολστόι. Σε πρώτο στάδιο, έγινε μια αναφορά στις συνθήκες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του ρεαλιστικού κινήματος στη λογοτεχνία καθώς επίσης και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρεαλισμού των δύο δημιουργών. Στη συνέχεια, αφού εξετάσαμε τα δεδομένα που οδήγησαν στη συγγραφή και μετέπειτα στη δημοσίευση των δύο μυθιστορημάτων, μελετήσαμε τις επιρροές και τις απόψεις των δύο συγγραφέων ως προς το θέμα της ηθικής και της θρησκείας καθώς επίσης και του γάμου και της μοιχείας, αναζητώντας συγκλίσεις και διαφορές ως προς τον τρόπο που προσέγγιζαν αυτές τις έννοιες στη ζωή τους. Έπειτα προχωρήσαμε σε μία σύγκριση των δύο έργων με γνώμονα τα θέματα αυτά, με σκοπό να ανιχνεύσουμε τα στοιχεία εκείνα που, κατά βάση, διαφοροποιούν το έργο του Τολστόι, το οποίο διαθέτει ένα ηθικοπλασικό και βαθιά θρησκευτικό υπόβαθρο.

   Ως μεθοδολογικά εργαλεία, αξιοποιήθηκαν αναλύσεις και κριτικές των δύο έργων και βιογραφικά στοιχεία και απόψεις των δύο συγγραφέων μέσα από προσωπικά ημερολόγια και αλληλογραφία, τα οποία αποτέλεσαν πολύτιμες πηγές πληροφόρησης έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαφορετική οπτική των δύο δημιουργών σε πρώτο επίπεδο, και την πραγμάτωση της διαφορετικής αυτής άποψης και θέασης του κόσμου μέσα από τους χαρακτήρες των δύο μυθιστορημάτων σε δεύτερο επίπεδο.

   Στο δημιουργικό μέρος της εργασίας έχω γράψει ένα διήγημα που πραγματεύεται σε γενικότερο πλαίσιο το θέμα της ηθικής, της οικογένειας, του γάμου, της μοιχείας και των κοινωνικών συμβάσεων στα πλαίσια μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας. Η ηρωίδα είναι εμπνευσμένη κυρίως από την Άννα Καρένινα και την εμμονή των χαρακτήρων με την τήρηση των τύπων και των προσχημάτων για χάρη μιας κάλπικης ηθικής. Διαγράφει τη δική της πορεία προς τη χειραφέτηση και τη διεκδίκηση της αυτονομίας της, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των συμβάσεων και των ηθικών κανόνων της κοινωνίας στην οποία ανήκει.  

  • This thesis proposes an examination of two classic 19th century novels, Madame Bovary by Gustave Flaubert and Anna Karenina by Leon Tolstoy, both of which belong in the literary movement of realism and are studied with regard to ethics and religion. The conditions that contributed to the development of the literary movement of realism are explored as well as the distinct characteristics of the two authors' use of realism. After examining the factors that led to the writing and publication of the two novels, the two authors' influences are studied along with their views on morality, religion, marriage and adultery in order to discover points of convergence and discrepancies in their approaches. A comparative approach of the two novels aims at detecting elements that fundamentally differentiate Tolstoy's literary work, one characterized by a deeply moralistic and religious background.

   The methodology applied is composed of critical analyses and reviews of the two novels together with biographical elements and information from the authors' personal diaries and correspondence. The data collected facilitates a better understanding of the two authors' different viewing of the world and the reification of their different perspective through an exploration of their literary characters.

   The creative section of this thesis includes an original short story which portrays matters of ethics, family, marriage, adultery and social conventions within the context of o conservative, rural society. The protagonist is mainly inspired by Anna Karenina and the novel's literary characters who are obsessed with a feigned prudishness and a self-righteous sense of morality. The main character opens up a pathway towards emancipation and self-autonomy by disrupting social conventions and denouncing the moral claims of the society in which she belongs.  

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές