Η δίκη του Άιχμαν στη δημόσια ιστορία: Η κάλυψή της από τον Ελληνικό Τύπο της εποχής. Νοηματοδοτήσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη δίκη και τον απόηχό της στη δημόσια σφαίρα.

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΟΝΙΜΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 23 Ιουλίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Αντωνίου, Γεώργιος
 8. Δημόσια ιστορία, δίκη Άιχμαν, ελληνικός τύπος, Ισραήλ, εθνική ταυτότητα, κοινοτοπία του κακού, Ολοκαύτωμα, ευθύνη.
 9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ/ ΔΙΣ 51
 10. 133
 11. 21
  • Με την ανάδειξη του δημόσιου διαλόγου όσον αφορά τα ιστορικά ζητήματα και το πώς αυτά επικοινωνούνται, η δημόσια ιστορία διεύρυνε επί της ουσίας το πεδίο της ιστορικής έρευνας. Τα ΜΜΕ αποτέλεσαν διαχρονικά δίαυλο ανάδειξης- και συχνά οριοθέτησης- των κυρίαρχων νοημάτων για τα ιστορικά γεγονότα. Στη συγκεκριμένη μελέτη αναζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους προβλήθηκε η δίκη του Άιχμαν από τον ελληνικό Τύπο της εποχής και επιχειρήθηκε να δοθεί έμφαση στα κυρίαρχα νοήματα και τα κίνητρα που αναδείχθηκαν μέσα από την αρθρογραφία της περιόδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δικαστική διαδικασία και στο τρόπο με τον οποίο προβλήθηκε ο ίδιος ο Άιχμαν από τον Τύπο. Με αφορμή τη δίκη τέλος αναδείχτηκαν και θέματα που αφορούσαν τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, το ζήτημα της ευθύνης και την επάρκεια στην απόδοση δικαιοσύνης.

  • With the emergence of public dialogue on historical issues and how they are communicated, public history has essentially expanded the field of historical research. The media has historically served as a channel for the promotion - and often the delimitation - of dominant meanings about historical events. In this specific study, the ways in which the trial of Eichmann was presented by the Greek press of the time were examined, with an attempt to emphasize the dominant meanings and motives that were highlighted through the period's journalism. Special attention was given to the judicial process and how Eichmann himself was presented by the media. Issues regarding the memory of the Holocaust, the issue of responsibility, and the adequacy of justice were also raised as a result of the trial.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές