Το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης και η επίδρασή του στη διαμόρφωση της θεωρίας ωφελιμότητας

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
 3. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
 4. 17 Μαίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Πολίτης, Κωνσταντίνος
 8. Πολίτης, Κωνσταντίνος | Ανούσης, Μιχαηλ
 9. Παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης, θεωρία ωφελιμότητας, θεωρία αποφάσεων, συναρτήσεις ωφελιμότητας, συναρτήσεις αποστροφής κινδύνου, εφαρμογές της θεωρίας ωφελιμότητας, θεωρήματα αναπαράστασης
 10. Μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά / ΜΣΜ 84
 11. 1
 12. 1
 13. 21
  • Η παρούσα εργασία μελετά το παράδοξο της Αγίας Πετρούπολης. Ένα παιχνίδι τύχης με άπειρο αναμενόμενο κέρδος που ελάχιστοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Στην προσπάθεια ερμηνείας του παραπάνω παραδόξου προέκυψε η θεωρία της ωφελιμότητας. Μια θεωρία που αποτελέι πυλώνα της σύγχρονης θεωρίας αποφάσεων με εκτενείς εφαρμογές σε πληθώρα επιστημών. Στην εργασία αυτή αναλύονται οι βασικές αρχές της θεωρίας ωφελιμότητας και παρουσιάζονται οι εφαρμογές της στα οικονομικά και τον αναλογισμό. Η παραπάνω ανάλυση έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη κατανόηση των μεθόδων λήψης αποφάσεων ενός ορθολογικού ατόμου. η εγκυρότητα και η εφαρμογή αυτών των αποτελεσμάτων στη σύγχρονη κοινωνία διερευνόνται με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου.

  • This paper stydies the St Petersburg paradox. A game of chance with infinite expected profit that few people are willing to play. In the attempt to interpret the above paradox, the utility theory emerged. A theory that is a pillar of modern decision theory with extensive applications in a multitude of sciences. In this paper, the basic principles of utility theory are analyzed and their applications in economics and actuarial are presented. The above analysis results in a complete understanding of the decision-making methods of a rational person. The validity and applicability of these results to modern society are investigated using a questionaire.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές