Κοινωνιογλωσσική Κατασκευή της Έμφυλης Βίας απέναντι στις Γυναίκες στον Σύγχρονο Κινηματογράφο και Διδακτική Αξιοποίησή της στο Πλαίσιο του Κριτικού Γραμματισμού

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΑ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΙΑΚΑΒΕΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 20 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91
 7. Κανάκης, Κώστας
 8. Κριτικός Γραμματισμός, Έμφυλη Βία, Γλωσσική Ποικιλότητα
 9. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
 10. 3
 11. 23
 12. 62
  • Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην έμφυλη βία απέναντι στις γυναίκες. Συγκεκριμένα, η έρευνα επικεντρώθηκε στις αναπαραστάσεις της κοινωνιογλωσσικής διάστασης των γυναικών-ομιλητών, οι οποίες εκδηλώνουν διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες και διαμορφώνουν συγκεκριμένες ταυτότητες. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση βασίζεται στις κινηματογραφικές ταινίες Κατήφορος (1961), Κόκκινα Φανάρια (1963), Σπιρτόκουτο (2002) και Miss Violence (2013. Οι συγκεκριμένες ταινίες έχουν γυριστεί σε διαφορετικές περιόδους αλλά έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τη σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία απέναντι στις πρωταγωνίστριες. Η εργασία εστιάζει στις κοινωνιολέκτους που αναπαρίστανται μέσω της παρουσίασης διαφορετικών θυμάτων έμφυλης βίας ώστε να εντοπιστούν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη γλωσσική ποικιλότητα και τις γλωσσικές ποικιλίες. Το πρώτο μέρος της έρευνας εστιάζει στο ζήτημα της έμφυλης βίας τόσο σε κοινωνικό όσο και σε γλωσσολογικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση στις ποικίλες διαστάσεις του φαινομένου, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο φυσικοποιείται η έμφυλη βία τόσο κοινωνικά όσο και λεκτικά, μέσα από τις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας. Επίσης, επικεντρώνεται στον κοινωνικό γραμματισμό ως μέσου προσέγγισης κειμενικών ειδών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το δεύτερο μέρος της έρευνας αφορά την ανάλυση της κοινωνιογλωσσικής κατασκευής της έμφυλης βίας μέσω των αναπαραστάσεων των γυναικών-θυμάτων βίας στις συγκεκριμένες ταινίες και τη δημιουργία μίας διδακτικής παρέμβασης με αξιοποίηση των εν λόγω ταινιών ως πολυτροπικών κειμένων. Στο διδακτικό κομμάτι το οποίο προέκυψε, μέσω κριτικού γραμματισμού, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη γλωσσική μελέτη μέσω πολυτροπικών κειμένων που στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος. Βάσει της ανάλυσης, τα τέσσερα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας που επιλέχθηκαν διαφοροποιούνταν τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε κοινωνιογλωσσολογικό επίπεδο αναφορικά με το ζήτημα της έμφυλης βίας.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές