Στα ίχνη της μνήμης της δεκαετίας του 1940 στην Κατοχική Θεσπρωτία. Προφορικές μαρτυρίες

In the footsteps of the memory of the 1940s in occupied Thesprotia. Oral testimonies (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΟΛΓΑ ΚΑΣΚΑΝΗ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Αναστασία Κορδατζή Πρασσά
 8. Δέσπω Κριτσωτάκη, Μαρία Βλαχάκη
 9. Μνήμη, ατομική, συλλογική, Προφορική ιστορία, προφορικές μαρτυρίες, τριπλή Κατοχή, ολοκαύτωμα, προφορικές συνεντεύξεις, μουσουλμάνοι Τσάμηδες, περιοχή Θεσπρωτίας
 10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ
 11. 4
 12. 54
 13. 10
  • Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξετάζει σε βάθος προφορικές μαρτυρίες για την δεκαετία του 1940, αναφορικά με τα γεγονότα τα οποία έζησαν οι πληροφορητές στην περιοχή της Παραμυθιάς Θεσπρωτίας και του σημερινού Φαναρίου Πρέβεζας. Μετά την τριπλή Κατοχή (από Ιταλούς, Γερμανούς και Τσάμηδες) η περιοχή της Θεσπρωτίας αποτέλεσε έναν τόπο γεμάτο μνήμες και μάλιστα τραυματικές μνήμες αλλά και με διαφορετικές απόψεις, σχετικά με το πρόσφατο παρελθόν της δεκαετίας του 1940. Ο κύριος στόχος είναι να αναδείξει τη μνήμη και την προφορική ιστορία. Τι ακριβώς θυμούνται οι πληροφορητές και από ποια πλευρά το ερμηνεύουν; Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, αναζητήθηκαν με τη μέθοδο της συνέντευξης προφορικές μαρτυρίες από πληροφορητές οι οποίοι έζησαν γεγονότα της δεκαετίας του 1940. Οι μαρτυρίες χρησιμοποιήθηκαν ώστε να προσεγγιστούν και να αποτυπωθούν τα γεγονότα της εποχής εκείνης. Επίσης αξιοποιήθηκαν βιβλιογραφικές και διαδικτυακές πηγές.

   Μέσα από αυτήν την έρευνα για το συγκεκριμένο πόνημα έκδηλο γίνεται το πώς η μνήμη και η προφορική μαρτυρία συνδέονται. Οι πληροφορητές αναφέρουν γεγονότα, σύμβολα, εικόνες, τα οποία για αυτούς έχουν σημασία όσο και για τη σύγχρονη κοινωνία.

   Το θέμα αναφέρεται στη διάρκεια της τριπλής Κατοχής (ιταλικής, γερμανικής, μουσουλμανικής) στην περίοδο 1941-1944 στην περιοχή της Θεσπρωτίας και στο ρόλο που διαδραμάτισε το μουσουλμανικό στοιχείο, καθώς αναδεικνύονται αποσιωπημένες πτυχές του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσω μία πολυπρισματική προσέγγιση αυτού του παρελθόντος.

  • This master's thesis examines in depth oral testimonies for the 1940s, regarding the events experienced by narrators in Paramythia of Thesprotia and the area that is called today Fanari of Preveza. After the triple occupation (by Italians, Germans and Tsamides) between 1941 and 1944, the area of Thesprotia was a place full of memories, traumatic memories but also with different opinions regarding the recent past of the 1940s. The main aim is to highlight memory and oral history. What exactly do the informants remember and from which side do they interpret it? In order to achieve this, six interviews were carried out. With the interview method, the information was used to capture the events of that time. After the conversations that took place with people who lived through the events of the 1940s, bibliographic and online sources were also used. Through this research, it becomes clear that memory and oral testimony are connected. Means of retrieving events from memory are expressed verbally and captured by oral history. The interviewees mention events, symbols, images that are as important to them as they are to contemporary society. The story of the triple occupation and the role played by the Muslim element of Thesprotia (Tsamides) are included in the framework of the multi-faceted approach to the past, as it highlights suppressed aspects of it.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές