Διερεύνηση των απόψεων των ενεργών φιλολόγων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την διαλεκτική ποικιλία

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 8. διαλεκτική ποικιλία, τοπική διάλεκτος, εκπαίδευση
 9. ΑΔΕ62
 10. 1
 11. 3
 12. 24
  • Περισσότερες από 7000 γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Πολλές από αυτές τις γλώσσες έχουν προκύψει μέσω μιας διαδικασίας διαφοροποίησης, κατά την οποία μια γλωσσική ενότητα διαχωρίζεται με την πάροδο του χρόνου σε περισσότερο ή λιγότερο διακριτές μονάδες (Lehtinen & Hasegawa,2016). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων σχετικά με χρήση της διαλεκτικής ποικιλίας στην σχολική τάξη. Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο και δείγμα της μελέτης αποτελέσαν 123 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν εργαστεί σε σχολεία διαφορετικής διαλεκτικής από την τυπική διάλεκτο της χώρας. Το επίπεδο συμφωνίας των εκπαιδευτικών με το κατά πόσο η διάλεκτος εμποδίζει την κοινωνική άνοδο συσχετίζεται σε ασθενή βαθμό με το ότι  επίπεδο συμφωνίας τους γύρω από το ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα όταν εκφράζονται αποκλειστικά μέσω της χρήσης των διαλέκτων ενώ ασθενής σχέση παρατηρήθηκε μεταξύ του κατά πόσο το δείγμα συμφωνεί με το ότι η χρήση των διαλέκτων στιγματίζει τους ανθρώπους και το κατά πόσο το δείγμα συμφωνεί με το ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να κατακτήσουν την Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα όταν εκφράζονται αποκλειστικά μέσω της χρήσης των διαλέκτων.

   Περισσότερες από 7000 γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Πολλές από αυτές τις γλώσσες έχουν προκύψει μέσω μιας διαδικασίας διαφοροποίησης, κατά την οποία μια γλωσσική ενότητα διαχωρίζεται με την πάροδο του χρόνου σε περισσότερο ή λιγότερο διακριτές μονάδες (Lehtinen & Hasegawa,2016). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων σχετικά με χρήση της διαλεκτικής ποικιλίας στην σχολική τάξη. Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο και δείγμα της μελέτης αποτελέσαν 123 εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν εργαστεί σε σχολεία διαφορετικής διαλεκτικής από την τυπική διάλεκτο της χώρας. Το επίπεδο συμφωνίας των εκπαιδευτικών με το κατά πόσο η διάλεκτος εμποδίζει την κοινωνική άνοδο συσχετίζεται σε ασθενή βαθμό με το ότι  επίπεδο συμφωνίας τους γύρω από το ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα όταν εκφράζονται αποκλειστικά μέσω της χρήσης των διαλέκτων ενώ ασθενής σχέση παρατηρήθηκε μεταξύ του κατά πόσο το δείγμα συμφωνεί με το ότι η χρήση των διαλέκτων στιγματίζει τους ανθρώπους και το κατά πόσο το δείγμα συμφωνεί με το ότι οι μαθητές δυσκολεύονται να κατακτήσουν την Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα όταν εκφράζονται αποκλειστικά μέσω της χρήσης των διαλέκτων.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές