Ο χαρακτήρας του αστυνόμου-ερευνητή και η εξέλιξή του στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία (Γ. Μαρής, Π. Μάρκαρης, Ε. Γιαννάκη)»

The character of the detective and its evolution in Greek detective fiction (G. Maris, P. Markaris, E. Giannaki) (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΕΜΠΕΤΙΔΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΣΚΑΡΤΣΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
 8. ΣΚΑΡΤΣΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΦΑΛΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΠΛΑΝΗΣ, ΤΑΣΟΣ
 9. Αστυνομική λογοτεχνία, ντετέκτιβ, αστυνόμος, λογοτεχνικός χαρακτήρας, Γιάννης Μαρής, Γιώργος Μπέκας, Πέτρος Μάρκαρης, Κώστας Χαρίτος, Ευτυχία Γιαννάκη, Χάρης Κόκκινος
 10. ΔΓΡ65 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. 21
 12. 10
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή και χωρίζεται σε δύο μέρη: Θεωρητικό και Δημιουργικό. Στο θεωρητικό μέρος εξετάζονται και συγκρίνονται τρεις χαρακτήρες, πρωταγωνιστές σε μυθιστορήματα της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας από διαφορετικές χρονικές περιόδους, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του λογοτεχνικού αυτού  χαρακτήρα στην ελληνική  αστυνομική λογοτεχνία. Η σύγκριση αφορά τον αστυνόμο Γιώργο Μπέκα, δημιούργημα του Γιάννη Μαρή, τον αστυνόμο Κώστα Χαρίτο του Πέτρου Μάρκαρη και τον αστυνόμο Χάρη Κόκκινο της Ευτυχίας Γιαννάκη. Μέσα από τη σύγκριση αυτών των τριών λογοτεχνικών χαρακτήρων προκύπτει η εξέλιξη από δισδιάστατο και στατικό σε σφαιρικό και δυναμικό χαρακτήρα.

   Το δημιουργικό μέρος της εργασίας αποτελείται από ένα διήγημα αστυνομικής πλοκής με ηρωίδα γυναίκα αστυνόμο. Η συγκεκριμένη ηρωίδα βασίζεται ως λογοτεχνικός χαρακτήρας στους προαναφερθέντες λογοτεχνικούς ήρωες και αποτελεί εξέλιξή τους. Η αλλαγή σε γυναίκα αστυνομικό, η οικογενειακή της κατάσταση, οι διαπροσωπικές τις σχέσεις και το έγκλημα το οποίο καλείται να επιλύσει αντανακλούν τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα και έμμεσα τη σχολιάζουν.

  • This thesis was prepared in the context of the Postgraduate Program in Creative Writing and is divided into two parts: Theoretical and Creative. In the theoretical part, three detective fiction characters are examined and compared in order to draw conclusions about the evolution of this type of literary character in Greek detective fiction. The comparison concerns Inspector Giorgos Bekas, created by Yiannis Maris, Inspector Kostas Charitos by Petros Markaris and Inspector  Haris Kokkinos by Eftychia Giannaki. What emerges through the comparison of these three literary characters is the evolution from a one-dimensional and static character to a round and dynamic one.

   The creative part of the work consists of a detective short story with a female inspector as the protagonist. This literary character has been based on and has evolved from the literary heroes mentioned above. The change to a female police officer, her family situation, interpersonal relationships, and the crime she is called upon to solve reflect today's social reality and indirectly comment on it.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές