ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ (1889-1905) ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

LEXICON ENCYCLOPAIDIKON (1889-1905) AND THE SHAPING OF GREEK ETHOGRATHY (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΡΧΟΝΤΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 18 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 7. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 8. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, , ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 10. ΔΓΡ65ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 11. ΔΓΡ65 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 12. 30
 13. 5
 14. 2023
 15. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, , ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ, ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
  • HΣτο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιθυμούμε να εξηγήσουμε τη σημασία του όρου ηθογραφία και να αποδείξουμε τη ρευστότητα και την ποικιλομορφία του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους . Επιπλέον, θέλουμε να παρουσιάσουμε τις ιδιαίτερες κοινωνικές, πολιτισμικές, και ιστορικές συνθήκες που συμβάλλουν ώστε στο β'ήμισυ του 19ου αιώνα το ηθογραφικό διήγημα να αποτελεί την κυρίαρχη μορφή του ελληνικού πεζού λόγου, ξεκινώντας από τα αγροτικά ειδύλλια. Τα αγροτικά ειδύλλια αποτέλεσαν βασικά εργαλεία καλλιέργειας της κοινής πολιτισμικής ταυτότητας κατά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, μέχρι την παρουσίαση στο αναγνωστικό κοινό έργων όπως ο "Ζητιάνος" και η "Φόνισσα" που ξεκάθαρα καθιερώνουν επισήμως τον ρεαλισμό και τον νατουραλισμό στην Ελλάδα. Συγχρόνως, επισημαίνουμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη γερμανική "χωριάτικη Ιστορία" και στην ελληνική ηθογραφία. 

   Στο 2ο μέρος της εργασίας έχουμε συγκεντρώσει τριάντα οκτώ λήμματα από το Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν των Μπαρτ και Χιρστ, ώστε να φανούν μέσα από τους ορισμούς των λημμάτων εκείνα τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της ηθογραφίας οποιασδήποτε κατηγορίας, επιχειρώντας μία σύγκριση με τα αποτελέσματα των σύγχρονων μελετών. Τέλος, στο δημιουργικό κομμάτι της εργασίας έχω γράψει ένα σύντομο διηγημα. Τα γεγονότα αυτού διαδραματίζονται στη Θεσσαλονίκη μετά την έλευση των προσφύγων του 1922. Ευελπιστώ να φανεί, έστω και στον ελάχιστο βαθμό, το ιδιαίτερο πολιτισμικό προφίλ της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα.


  • The main goal of this assertation is to explain the meaning of Ethography and to prove the diversity of this literary kind. Moreover, i would like to indicate that there are special conditions which contributed to be the ethographical nouvel the domain sort of prose during the second half of 19th century , as social, cultural, and historical. This thing started from the agricultural idylle as one of the most important tools in order to cultivate people their common national identity during the period of the Greek Revolution in 1821 to "Beggar" and "Murderess". These last nouvels established the european realism and naturalism in Greece.Furthermore, i emphasize to the relationship between  the german Heimanliteratur and the greek agricultural idylle.

   In the second part of this text, i have gathered 38 entries of Lexicon Encyclopedicon of Barthe and Hirst in order to represent the features of ethography through the definitions of Lexicon in compare to the results of the contemporary researches. 

   In conclusion, i have written a short novel. The plot is happening in Thessaloniki after the arrival of refugees in 1922. I hope to describe as it's possible the special profile of the city n the beginning of the twentieth century.


 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές