Ο Ρόλος Του Ελληνικού Κρατικού Ραδιοφώνου Στα Βραχέα Κύματα. Το Κλείσιμο Της Φωνής Της Ελλάδας.

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Κουτσοπανάγου, Παναγιούλα
 8. Ραδιόφωνο, βραχέα κύματα, ασυρματιστές, Η Φωνή της Ελλάδας, ναυτεργάτες.
 9. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ
 10. -
 11. 66
 12. 19
  •      Με αφορμή το κλείσιμο του προγράμματος "Η Φωνή της Ελλάδας" στα βραχέα κύματα, η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την εξέλιξη της τεχνολογίας του ραδιοφώνου και παράλληλα επιχειρεί να αποτιμήσει την απήχηση του συγκεκριμένου προγράμματος στο ιδιαίτερο ραδιοφωνικό κοινό στο οποίο απευθύνθηκε. 

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές