ΚΑΟ και Περιφερειακή Οικονομία:Kοινωνικο-οικονομικός Αντίκτυπος και Προκλήσεις στην Περίπτωση του Συνεταιρισμού 'ΖΑΓΟΡΙΝ' στη Ζαγορά Πηλίου

KAO and Regional Economy : Socio-Economic Impact and Challenges in the Case of the ''ZAGORIN'' Cooperative in Zagora Pelion . CHRISTINE KARANASIOU (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
 3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 4. 15 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 72
 7. ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 8. ΚΟΥΤΣΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ,ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Συνεταιρισμός 'ΖΑΓΟΡΙΝ', ΚΑΟ, Ευημερία, Κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος, Ομάδες Εστίασης
 10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 11. 4
 12. 24
 13. 7
  • Σε μία συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική πραγματικότητα εξαιτίας των αναδυόμενων προκλήσεων στην παγκόσμια οικονομία έχει ανακύψει η ανάγκη ενός νέου μοντελου παραγωγής. Την απάντηση έδωσαν οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί (σε διάφορες μορφές) οι οποίοι τις τελευταιές δεκαετίες κατάφεραν να επιτύχουν  σημαντικά αποτελέσματα και να στηρίξουν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.Η παρούσα διπλωματική αποσκοπεί στην παρουσίαση της λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου, υπό το πρίσμα της συμβολής του στην ανάπτυξη της περιοχής αλλά και΄των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη κοινωνία. Το χωριό Ζαγορά αποτελεί  σημαντικό οικονομικό κέντρο της περιοχής του Πηλίου κυρίως μέσα από την καλλιέργει του περίφημου Ζαγοριανού μήλου.Οι παραγωγοί της πειοχής αναγνώεισαν ότι μία συντινισμένη δραστηριότητα όπως είναι αυτή του συνεταιρισμου΄θα αποδώσει καλύτερα από 'ο,τι μεμονωμένα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο συνεταιρισμός επικεντρώνεται στην ευημερία όλων των μέλων του με συστηματικό και γόνιμο τρόπο.Πάνω σε αυτό βασίστηκε και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΖΑΓΟΡΙΝ ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και 100 χρόνια και στοχέυει στην καλύετρη εξυπηρέτηση των μελών του καθώς και στην ανάπτυξη και την διάδοση των αγροτικών προίόντων του τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό.Μεθοδολογικά σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο ομάδες εστίασης (Focusgroups).Η πρώτη ομάδα αφορά μέλη της διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς ΖΑΓΟΡΙΝ και η δεύτερη αποτελείται από πολίτες καταναλωτές του Βολου.Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΖΑΓΟΡΙΝ επιλέχθηκε λόγω της θέσης που κατέχει στην αγορά αλλά και της μακροβιότητάς του.Η δεύτερη ομάδα επιλέχθηκε με σκοπό την ανίχνευση, την επίδραση που ασκεί ο συνεταιρισμός πάνω στους πολίτες-καταναλωτές αλλά και τις αντιλήψεις τους.Από τον ορισμό της έννοιας της ΚΑΟ και την εξήγηση των χαρακτηριστικών του συνεταιρισμού ως εγχείρημα της ΚΑΟ, οδηγούμαστε στο νομικό πλαίσιο των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και την παρουσίαση του αγροτικού συνεταιρισμού ΖΑΓΟΡΙΝ.Σε ερευνητικό επίπεδο η μεθοδολογία έρευνας ομάδων εστίασης περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση και τονίζεται το αίσθημα ικανοποίησης των πολίτών καταναλωτών αλλά και πραγμάτωσης για τα μέλη και την διοίκηση του συνεταιρισμού. Το αίσθημα της ευημερίας είναι σημαντικό στην αντόιληψη αλλά και ουσιώδες στον προβληματισμό για τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες των ευρωπαίκών κυρώσεων προς τη ρωσική αγορά και τις συνέπειες της πανδημίας covid-19.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.