«Η Υποτακτική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διδακτικές προτάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής γραπτού λόγου»

«The Subjunctive in Secondary Education: Teaching Proposals aiming at strengthening the production of written language» (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΙΟΧΑΛΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 115
 7. Αλεξανδρή, Αικατερίνη
 8. Έγκλιση, υποτακτική, τροπικότητα, διδακτική πρόταση
 9. ΑΔΕ60 Περιγραφική προσέγγιση της γραμματικής της Νέας Ελληνικής για εκπαιδευτικούς
 10. 52
 11. 30
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την υποτακτική έγκλιση και τις διδακτικές της προεκτάσεις στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια σύντομη αναφορά στη γραμματική και τη διδασκαλία της. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί μια επισκόπηση του εγκλιτικού συστήματος της νέας ελληνικής γλώσσας. Γίνεται αναφορά στις τρεις βασικές εγκλίσεις και στη συνέχεια η μελέτη εστιάζεται στην υποτακτική, στη συντακτική της λειτουργία, στη σχέση της με την τροπικότητα καθώς και στα πορίσματα των σύγχρονων γλωσσολογικών ερευνών. Στο τρίτο κεφάλαιο, επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο τα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και του Λυκείου παρουσιάζουν την υποτακτική. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται κάποιες προτάσεις για τη διδασκαλία της υποτακτικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγής γραπτού λόγου, με βάση τη σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία. Λέξεις – Κλειδιά Έγκλιση, υποτακτική, τροπικότητα, διδακτική πρόταση
  • This paper deals with the subjunctive mood and the teaching extensions it has in the field of secondary education. In particular, in the first chapter there is a brief reference to grammar and how it is taught. Then, in the second chapter an overview of the enclitic system of the modern Greek language is presented. There is a short reference to the three main moods and then the study mainly focuses on the subjunctive, its syntactical function, its relationship with modality as well as the findings of modern linguistic research. The third chapter lays emphasis on the way the Junior High School and High School textbooks in Greece present the subjunctive. Finally in the fourth chapter, some suggestions are listed on how to teach the subjunctive in secondary education, aiming at strengthening the production of written language, based on modern linguistics theory. Keywords Mood, Subjunctive, Modality, Teaching Proposal
 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές