Πολυγλωσσία και κρητικό ιδίωμα σ’ ένα Γυμνάσιο στην Κρήτη. Στάσεις εκπαιδευτικών και μια διδακτική πρόταση.

Multilingualism and Cretan idiom in high school in Crete. Attitudes of secondary school teachers and a teaching approach. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΛΛΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Δελβερούδη Ρέα
 8. Δελβερούδη Ρέα, Φλιάτουρας Ασημάκης, Θεόδωρος Μαρκόπουλος
 9. διγλωσσία, πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κρητικό ιδίωμα, νεοελληνικές διάλεκτοι, πολυγραμματισμός, κριτική ανάλυση λόγου, εκπαίδευση, στάσεις
 10. ΑΔΕ62
 11. 4
 12. 67
 13. 10
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Τάσεις στην Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» του Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Σκοπός είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η πολυγλωσσία και η διγλωσσία συνδέονται με τις νεοελληνικές διαλέκτους, ποιες πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαδικασία της διδασκαλίας πολύγλωσσων και δίγλωσσων μαθητών/τριών και ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην πολυγλωσσία και στις νεοελληνικές διαλέκτους, συγκεκριμένα στο κρητικό ιδίωμα, το οποίο αποτελεί μια ιδιαίτερη τοπική γλωσσική ποικιλία με έντονο λεξιλογικό πλούτο, προφορική και γραπτή παράδοση. Αρχικά, η έρευνα εστιάζει στη σημασία, στην ερμηνεία και στην αξιοποίηση της πολυγλωσσίας η οποία αποτελεί σημαντικό ζήτημα της κοινωνίας μας. Αναμφισβήτητα, το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα και οφείλει να προωθεί τη διαπολιτισμική εκπαίδευση αλλά και να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό των δίγλωσσων/πολύγλωσσων παιδιών. Επιπλέον, η παρούσα έρευνα εστιάζει όχι μόνο στη σημασία, στα χαρακτηριστικά και στους τρόπους αξιοποίησης του κρητικού ιδιώματος μέσα στη σχολική κοινότητα, αλλά και στις στάσεις των μαθητών/τριών που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν την κρητική διάλεκτο ως πρώτη γλώσσα καθώς και τι αντίκτυπο έχει στη συνολική πορεία της διδασκαλίας, παράλληλα με τη γλώσσα-στόχο, δηλαδή τη νεοελληνική. Για τη διερεύνηση όλων των παραπάνω σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε μια διδακτική προσέγγιση στο γλωσσικό μάθημα της Γ΄ γυμνασίου. Ο σχεδιασμός αυτός στηρίχθηκε στο εργαλείο των Πολυγραμματισμών και στην Κριτική Ανάλυση του Λόγου. Η τάξη ήταν μικτή καθώς είχε παιδιά από την Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρομά και ντόπιους Κρητικούς. Ειδικότερα για την εφαρμογή χρειάστηκαν δύο διδακτικές ώρες και μία μετά από ένα μήνα περίπου για την αποτίμηση της επίδρασης της διδακτικής παρέμβασης με τις απόψεις των μαθητών-τριών. Χρησιμοποιήθηκαν πολυτροπικά κείμενα από διάφορες πηγές, όπως σχολικά βιβλία, διαδίκτυο, ηχητικά βίντεο και προβολές αποσπασμάτων ταινιών. Επιπροσθέτως, συντάχθηκε και πραγματοποιήθηκε ερωτηματολόγιο για τις στάσεις και τις απόψεις των εκπαιδευτικών-τριών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε σχολεία με δίγλωσσα και πολύγλωσσα παιδιά από διαφορετικές γλωσσικές καταβολές, με διαφορετικά βιώματα και σχολικές εμπειρίες καθώς προέρχονται από ποικίλα κοινωνικοοικονομικά, μορφωτικά και οικογενειακά περιβάλλοντα.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές