Λογοτεχνία και Ιστορία: συγκριτική ανάγνωση των έργων Αλή- Χουρσχήδ Μπέης του Βασίλειου Νικολαΐδη και Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά της Ρέας Γαλανάκη

Literature and History: comparative reading of the novels Ali-Chourschid Bey of Vasilios Nicolaidis and The life of Ismail Ferik pasha of Rhea Galanaki (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΘΟΥΣΑ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 31 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΦΑΛΑΓΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 8. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΓΙΑΛΗΣ, ΤΑΚΗΣ
 9. Διττή ταυτότητα, εσωτερικός διχασμός, νόστος, λύτρωση, νεοελληνική πεζογραφία 19ου αιώνα, νεοελληνική πεζογραφία 20ου αιώνα, ιστορικό μυθιστόρημα, δημιουργική γραφή
 10. ΔΓΡ65
 11. 22
 12. 3
  • Δύο μυθιστορήματα με σημαντικές ομοιότητες, παρά τη χρονική απόσταση που τα χωρίζει είναι τα Αλή-Χουρσχήδ μπέης του Βασίλειου Νικολαΐδη και Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά της Ρέας Γαλανάκη. Πρόκειται για έργα που γράφτηκαν από συγγραφείς που ζουν σε διαφορετικούς αιώνες, τον 19ο και 21ο αιώνα αντίστοιχα, αλλά εξιστορούν τον βίο των δύο ηρώων, υπαρκτών ιστορικών προσώπων, που εξισλαμίζονται και αλλάζουν εθνική και θρησκευτική ταυτότητα. Οι ήρωες αυτοί γεννιούνται στις αρχές του 19ου αιώνα σε τουρκοκρατούμενες περιοχές, αιχμαλωτίζονται σε μικρή ηλικία και πουλιούνται στα σκλαβοπάζαρα κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας, για να καταλήξουν ο Αλή-Χουρσχήδ μπέης στον πασά της Μαγνησίας και ο Ισμαήλ Φερίκ πασάς στον αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Ο κάθε μυθιστορηματικός ήρωας παρουσιάζεται να βιώνει την προσωπική του περιπέτεια από  διαφορετική σκοπιά σε μια εντελώς διαφορετική γλώσσα γραφής. Συντελείται ο κατ’ επίφαση θάνατος και η μετέπειτα αναγέννησή τους μέσα από το αναποδογύρισμα της τύχης και της ιστορικής συγκυρίας. Τα ιστορικά γεγονότα της εποχής εμπλέκονται με τη μυθοπλασία και αποτυπώνουν τον εσωτερικό διχασμό ως συνέπεια της διττής τους ταυτότητας. Ωστόσο, η εσωτερική νίκη και ισορροπία επέρχεται στην περίπτωση του Αλή-Χουρσχήδ μπέη με την εκ των υστέρων για τον ίδιο επίπονη διαδικασία της γραφής με μια προσέγγιση αυτοσαρκαστική και χιουμοριστική, που είναι παράλληλα και λυτρωτική, και για τον Ισμαήλ Φερίκ πασά με την επάνοδό του στη χαμένη πατρίδα και εκπλήρωση του νόστου, καθώς και με τον θάνατό του στην πατρική εστία.

   Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το δημιουργικό, περιλαμβάνεται η συγγραφή ενός διηγήματος, βασισμένο σ’ ένα υπαρκτό πρόσωπο του 19ου αιώνα, τον Παναγιώτη Παμουκτσόγλου, ο οποίος φεύγει από την Κωνσταντινούπολη και εγκαθίσταται στην τουρκοκρατούμενη Θράκη ως Οθωμανός υπήκοος και χριστιανός. Ένας ήρωας με διπλή ταυτότητα που παλεύει με τους προσωπικούς του δαίμονες.

  • Two novels with striking thematic similarities are Ali-Chourschid bey by Vasilios Nicolaidis and The life of Ismail Ferik pasha by Rhea Galanaki. These are novels that were written by authors living in different centuries, the 19th and the 21st century respectively, but narrate the heroes’ lives, who are real historical figures, who convert to Islam and change their national and religious identity. These heroes are born at the beginning of the 19th century in Turkish-occupied areas, are captivated at a young age and are sold in the slave markets during the Ottoman rule. Finally, Ali-Chourschid Bey goes to the pasha of Magnesia and Ismail Ferik pasha goes to Egypt’s viceroy. Each fictional hero is presented as experiencing his personal adventure from a different viewpoint in a completely different writing style. Their apparent death and subsequent rebirth through the reversal of fortune and historical conjuncture take place. Historical events of this era are presented in fiction and both heroes experience ambivalent feelings due to their double identity. However, inner peace occurs in both of them, in the case of Ali-Chourschid bey by writing this novel with sense of humor and self-deprecating approach which is at the same time redemptive, and for Ismail Ferik pasha by returning to the lost homeland and satisfying his nostos. Finally, he dies at his home, an action of inner victory.

   The second part of this thesis, the creative part, includes a short story, based on a real person of the 19th century, Panagiotis Pamuktsoglou, who leaves Istanbul and settles in Turkish-occupied Thrace as an Ottoman citizen and Christian. A hero with dual identity, who struggles to overcome his personal obstacles.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές