Επιρροές της αγγλικής γλώσσας στον λόγο των ελληνόφωνων εφήβων αγοριών: Στάσεις και πρακτικές

The influence of English on Greek-speaking teenage boys: Attitudes and practices (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 85
 7. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Παγκόσμια γλώσσα, επιδράσεις, αγγλισμοί, δάνειες λέξεις, στάσεις, γλωσσικές πρακτικές, γλωσσικός ηγεμονισμός
 10. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση/ΑΔΕ70
 11. 3
 12. 20
 13. 23
  • Σε μία εποχή που η ανθρώπινη επικοινωνία χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ταχύτητα και ευκολία, η εξάπλωση της αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας της επικοινωνίας και των συνδιαλλαγών αποτελεί αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Σαφέστατα η ευρεία διάδοση της αγγλικής έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή επαφή της με τις υπόλοιπες γλώσσες και ως εκ τούτου την άσκηση σημαντικής επίδρασης τόσο στα γλωσσικά συστήματα με τα οποία αλληλεπιδρά όσο και στις γλωσσικές πρακτικές των φυσικών ομιλητών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν αφενός οι στάσεις των ελληνόφωνων εφήβων αγοριών αναφορικά με την ισχυρή θέση της αγγλικής γλώσσας στην σύγχρονη πραγματικότητα, και αφετέρου η επιρροή που έχει ασκηθεί στον λόγο τους ως απόρροια της εν λόγω γλωσσικής επαφής.

   Προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω ζητήματα, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 7 έφηβα αγόρια, φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας που διδάσκονται την αγγλική ως ξένη γλώσσα. Οι συμμετέχοντες παραχώρησαν συνεντεύξεις κατά τις οποίες εξέφρασαν τις απόψεις τους για τα αγγλικά, ενώ παράλληλα απάντησαν ερωτήσεις που στόχο είχαν να ανιχνεύσουν τις πρακτικές τους.

   Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι στάσεις των εφήβων για την αγγλική γλώσσα είναι θετικές, μιας και αναφέρονται στη χρησιμότητά της ως εργαλείου επικοινωνίας ανά τον κόσμο και στο κύρος της λόγω της ευρείας διάδοσής της, ενώ στους παράγοντες που επηρεάζουν τη θετική στάση τους αναφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας που τους προσφέρει, την εξοικείωση που έχουν αποκτήσει με τη γλώσσα, τους ορίζοντες που τους ανοίγει ακαδημαικά και επαγγελματικά, αλλά και την ευκολία που παρουσιάζει η γλώσσα ως προς την εκμάθησή της. Όσον αφορά τις πρακτικές που ενσωματώνονται στον λόγο των ελληνόφωνων έφηβων αγοριών, σύμφωνα με την έρευνα, τα φραστικά ρήματα, οι ονοματικές φράσεις με προτροποποιητές, οι δάνειες λέξεις και τα greeklish φαίνεται να εντοπίζονται συχνά στον λόγο τους, σε αντίθεση με πολυλεκτικές εκφράσεις με τη μορφή μεταφραστικών δανείων, τα ελληνοαγγλικά και την εναλλαγή κωδίκων που φαίνεται ότι δεν προτιμώνται.

  • In an era when human communication is characterized by unprecedented speed, the expansion of English and its role as a global language of communication is an undeniable reality. Clearly, the wide spread of English has resulted in its constant contact with the other languages and thus exerting a profound influence not only on the language systems with which it interacts but also on the practices adopted by their users. Within this context, the aim of this paper is to explore the attitudes the Greek-speaking teenage boys adopt towards the dominant role of English and the impact the latter has on their speech due to the phenomenon of language contact.

   In order for these issues to be investigated, I conducted a research in which seven teenage boys participated. The participants are native Greek speakers who learn English as a foreign language. They granted interviews during which they shared their opinions about English and they answered questions which aimed at detecting their linguistic practices.

   According to the results of the research, teenagers hold positive attitudes towards English  owing to its usefulness as a means of communication and its considerable prestige throughout the world. As for the factors which affect the participants’ positive stance, the research findings indicate that the communicative function of English is of great significance for them. Furthermore,  the familiarity teenagers have acquired with the language, the potential academic and job prospects and the ease with which English can be learnt, highly affect their attitudes. Regarding the practices incorporated into their speech, the Greek-speaking teenage boys tend to use phrasal verbs, which constitute word-by-word translations of their english equivalents, noun phrases with premodifiers, loanwords and “Greeklish”. On the contrary, they do not use calqued phraseological units, “ellinoagglika”, a term which describes the writing of english words using the greek alphabet, and code switching.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές