Η διδασκαλία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τον κινηματογράφο και τη σχολική ιστορική αφήγηση.

The teaching of the Second World War in Secondary Education through Film Studies and Instructional Historical Narration. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΟΜΝΑ ΠΑΛΛΑ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 14 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 43
 7. Πούπου, Άννα
 8. Βλαχακη, Μαρία - Κάουα, Αβραάμ
 9. Κατοχή και Αντίσταση, ταινίες μυθοπλασίας, ιστορική πηγή, διδακτικό σενάριο
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 1
 12. 31
 13. 3
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εισαχθεί ο κινηματογράφος στο μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στη σχέση της ιστορίας με τον κινηματογράφο και στο ενδιαφέρον των ιστορικών για την αξιοποίησή του ως ιστορική πηγή. Έπεται μια σύντομη ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται η Κατοχή και η Αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας των ετών 1945-1981. Στη συνέχεια, αφόυ γίνει η σύνδεση του κινηματογράφου με τη διδακτική της Ιστορίας, σε ένα θεωρητικό πλαίσιο, ακολουθεί το διδακτικό σενάριο, όπου παρουσιάζονται πρώτα οι ταινίες που έχουν επιλεχθεί και έπειτα δίνεται η περίληψη, οι διδακτικοί στόχοι και το τελικό πλάνο υλοποίησής τους.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές